VISS som VISO-leverandør

Vi tilbyder

VISS er et videnscenter i Skanderborg Kommune, som hører til i Landsbyen Sølund. Landsbyen Sølund har kontrakt med VISO om leverance af ydelser, som VISS konsulenter leverer. VISO rekvirerer ydelser efter henvendelser primært fra landets kommuner, der ønsker ekstern bistand, rådgivning og udredning i forhold til borgere med særlige behov og vanskeligheder. Konsulenterne fra VISS betragtes som VISO-specialister.

Målgruppen er børn og voksne med udviklingshæmning

 • Som har brug for specialpædagogisk støtte
 • Som har en problemskabende adfærd, herunder udadreagerende, selvskadende og selvstimulerende adfærd
 • Med psykiske problemer, fx angstlignende tilstande mm..
 • Med udviklingsforstyrrelser fx indenfor det autistiske spektrum
 • Med kontakt- og kommunikationsvanskeligheder
 • Med sanseintegrative dysfunktioner

Målsætning som leverandør for VISO

 • At Landsbyen Sølunds konsulentgruppe kan yde vejledende specialrådgivning og udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager indenfor området
 • At Landsbyen Sølunds konsulentgruppe kan være med til at udvikle evaluerings- og udredningsmetoder i relation til målgruppen
 • At Landsbyen Sølunds konsulentgruppe kan medvirke til formidling af specialpædagogisk viden
 • At Landsbyen Sølunds konsulentgruppe yder procesorienteret vejledning, hvor perspektiverne udvikler og forandrer sig undervejs
 • At Landsbyen Sølunds konsulentgruppe styrker refleksionsprocesser blandt de involverede medarbejdere, således at den viden, der genereres, kan generaliseres

Klik her for at orientere dig om konsulentteamet

 

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen

Adresse:

Edisonsvej 18

5000 Odense C

tlf. 72423700

fax.72423709

E-mail

info@socailstyrelsen.dk

Signerede og krypeterede e-mails sendes til: sikkermail.viso@socialstyrelsen.dk

Telefontid

Mandag - torsdag kl. 9.00 -15.30

Fredag kl. 9.00 -15.00