Landsbyen Sølund - VISS har indgået ny 4-årig VISO-kontrakt

Landsbyen Sølund – VISS, Skanderborg Kommune,
blandt de 5 udvalgte VISO-leverandører

I forbindelse med Socialstyrelsens netop gennemførte EU-udbudsrunde på voksenområdet er Landsbyen Sølund – VISS (Videnscenter Sølund Skanderborg), Skanderborg Kommune, udvalgt som VISO-leverandør.

Landsbyen Sølund – VISS er således blevet tildelt en rammekontrakt vedrørende specialrådgivning og udredning inden for området Udviklingshæmning i forbindelse med den primære tildeling i VISO. Landsbyen Sølund – VISS, har tegnet en 4-årig kontrakt med VISO om at levere specialrådgivning og udredning af borgere over 18 år i hele Danmark. Landsbyen Sølund – VISS tilbyder specialister med solid uddannelse og omfattende praksiserfaring med borgere inden for området udviklingshæmning. Læs mere på viss.skanderborg.dk/VISO.

Socialstyrelsens vurdering begrundes med, at Landsbyen Sølund, Skanderborg Kommune, er blandt de tilbudsgivere, som har afgivet det bedste tilbud i forhold til tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Landsbyen Sølund – VISS har siden 2007 været VISO. ”I VISS er vi derfor selvsagt yderst tilfredse med tildelingen og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde de kommende 4 år,” understreger Jette Lund Lorenzen, leder af VISS.

Følgende øvrige tilbudsgivere har også fået tildelt en rammekontrakt på denne delaftale: BOMI; PSYKOLOGCENTRET VIBORG ApS; Region Midtjylland; SOPRA KONSULENTERNE ApS samt Sødisbakke.

Vurderingen af tilbuddene
Det er Socialstyrelsens vurdering, at Landsbyen Sølund, Skanderborg Kommune, er blandt de tilbudsgivere, som har afgivet de bedste tilbud i forhold til tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” på baggrund af følgende underkriterier og vægt i tilbudsevalueringen:

- Kvalitet (40 pct.)
- Kvalifikationer og erfaring (40 pct.)
- Pris (20 pct.)

Mulig sekundær tildeling
Udbuddet er dog ikke færdigt med denne tildeling, idet der kan ske en sekundær tildeling, hvis der viser sig et behov for ekstra kapacitet til en målgruppe og eventuelt mere konkret i forhold til en (nødvendig) kombinationsproblematik. Det kan også ske ved behov for specialrådgivning og udredning i forhold til nye kombinationsproblematikker på et målgruppeområde eller som følge af behov for ydelser til nye målgrupper sammen med en kombinationsproblematik. En sekundær tildeling vil betyde supplering af og ikke udskiftning i leverandørgruppen.

____________________