Pejlemærker

Specialistens:

-tilgang

VISO-opgaver indeholder ofte komplekse problemstillinger og indebærer således meget forskelligartede og tilpassede forløb. Der er dermed tale om mange forskellige måder at løse opgaver på, men fælles for vores arbejde er følgende perspektiver:

  • Inkluderende og relationel tilgang
  • Borgeren i centrum
  • Blik for det hele menneske
  • Ressource orientering

-rolle

Som VISO-specialister er vores rolle primært konsultativ, hvilket indebærer procesledelse, systematisering af praksisobservationer, vurdering af borgerens forudsætninger, guide i forhold til pædagogisk praksis, udfærdigelse af skriftlig udredning som afsæt for rådgivningen.

En central opgave er at understøtte samarbejdet i borgerens netværk.

-redskaber

Eksempler på redskaber i udredningsprocessen kan være:

  • Direkte observation af borgeren
  • Forudsætningsanalyse
  • Neuropsykologisk screening
  • Analyse af sansebearbejdning
  • Vurdering af kommunikative kompetencer

Én konsulent er psykolog og kan udføre forskellige former for psykologiske test.

Som afslutning på forløbet modtager henvender en rapport med beskrivelse af samarbejdsprocessen og forslag til fremadrettede pædagogiske tiltag.

Forløbets varighed

Et VISO-forløb kan vare 3-12 måneder alt efter behov og udvikling i sagen.

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen

Adresse:

Edisonsvej 18

5000 Odense C

tlf. 72423700

fax.72423709

E-mail

info@socailstyrelsen.dk

Signerede og krypeterede e-mails sendes til: sikkermail.viso@socialstyrelsen.dk

Telefontid

Mandag - torsdag kl. 9.00 -15.30

Fredag kl. 9.00 -15.00