tænkning, systemisk

systemisk tænkning, en teori, som fokuserer på forståelsen af individet i relation til sig selv og i relation til omgivelserne (forstået som større eller mindre grupper af mennesker med mere eller mindre tæt tilknytning til hinanden).

Systemisk tænkning er et holistisk tankesæt til at foretage analyser. Systemisk tænkning fokuserer på:

  • Hvordan et systems dele indbyrdes agerer/relaterer
  • Hvordan systemet arbejder over tid og
  • Hvordan systemet agerer inden for konteksten af et større system

Systemisk tænkning står i kontrast til traditionelle analysemetoder, hvor systemet bliver brudt ned i enkeltdelene, som analyseres. Systemer kan fx være virksomheder, mennesker, vejr, maskiner, økonomi eller miljø.