faglig bæredygtighed

Et miljø, der er præget af en accept af, at faglige processer og tiltag er betinget af de givne ressourcer herunder økonomiske, fysiske og faglige rammer.

Bæredygtighedsbegreb i pædagogisk kontekst

Som udgangspunkt findes der ikke entydige eller teoretiske funderet begrebsafklaringer på bæredygtighed. Definitionen skal derfor ses som ét ud af flere mulige bud på definitionen. Begrebet i denne udgave er forankret med afsæt i Børne og Unge politikken, Strategi for fremtidens dagtilbud og med et blik på Udviklingsstrategien. Bæredygtighedsbegrebet dækker i udgangspunktet to perspektiver i en pædagogisk sammenhæng:

1. Den økonomiske bæredygtighed, der primært er knyttet til antallet af børn, og størrelsen på matriklen.

2. Den faglige bæredygtighed, der primært er knyttet til antallet af ansatte og disses kvalifikationer samt til de faglige miljøer, børnene befinder sig i. Herunder udfoldes den faglige bæredygtighed med et blik på bæredygtige fysiske læringsmiljøer, ledelsesbæredygtighed og bæredygtige personalegrupper.

Bud på definition af faglig bæredygtighed i dagtilbud: 

Med et fagligt bæredygtigt miljø menes et miljø, der har en størrelse og en sammenhæng, der gør de deltagende i stand til, på et højt fagligt niveau, at sikre at børn lærer så meget, som de kan.

INSPIRATIONSKILDE: https://holbaek.dk/media/6550288/notat-om-baeredygtighed-paa-dagtilbudsomraadet-til-omstillingsgruppen-februar-2015.pdf