lineær praksis

en pædagogisk praksis, der udspringer fra den systemiske tænkning og bygger på en årsag-virkningslogik, hvor hændelser i verden forklares ud fra et lineært årsagsforhold.

Denne måde at tænke og forstå verden på giver god mening i en række sammenhænge, og særligt når man skal beskrive og forstå fysiske og materielle forhold. I et tidsligt perspektiv er lineær praksis underlagt kronologien, og virkninger er dermed altid resultater fra forudgående hændelser.

Læs mere i artiklen: Et tidsligt perspektiv på pædagogisk praksis