dokumentation

(afledt af dokument, af mlat. documentum 'kilde, bevis', afledt af docere 'lære, undervise') "bevismiddel", fortrinsvis skriftligt materiale, der beviser eller hævdes at bevise et påstået forhold, samling af statistikker, forsøgsresultater el.lign. udarbejdet i forbindelse med en (videnskabelig) undersøgelse.

Groft sagt handler dokumentation om at vise, at en påstand er i overensstemmelse med virkeligheden – og man kan ikke vise det uden at have bevis, en form for dokumentation.

Læse mere i VISS' artikler: Dokumentation