Gentle Teaching (GT)

Gentle Teaching – nænsom læring – er en filosofi, hvortil der knyttes kontaktskabende pædagogiske metoder. Gentle Teaching er især velegnet som tænkning og redskab for medarbejdere, som arbejder med børn og voksne, der af forskellige årsager er marginaliserede i forhold til familieliv, kommunikation og fællesskaber; beboer som skader sig selv, skader andre eller simpelthen bare giver op.

Hjørnestenene i GT
Hjørnestenene i Gentle Teaching er:

  • En hjerte-orienteret pædagogik med fokus på fællesskab og samhørighed
  • Opbygning af positive tilknytninger som basis for udvikling
  • De vigtigste redskaber i Gentle Teaching er hænder, stemme, øjne og hjerte

Med kærlighed som den væsentligste værdi i Gentle Teaching – kan Gentle Teaching også beskrives som et professionelt kærlighedsbegreb, hvilket kan lyde som en anakronisme. Men det giver mening, når man ser på kærlighedsbegrebet som en forudsætning for ønskede handlinger, kontra uønskede handlinger der kan indebære voldsomme handlinger mod sig selv eller andre. Kærligheden skal defineres ikke som en følelse, men en holdning og en indstilling. Der skal med andre ord skelnes mellem personlig/faglig kærlighed, og hvad vi ellers kan betegne som privat kærlighed. Kærligheden skal ses som en aktivitet – aktiviteten at give. I dette lys virker kærligheden ikke som en markant modpol til professionalismen.

Gentle Teaching er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige relationer. Den insisterer på, at den professionelle omsorgsperson skal reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlige - uden betingelser. Gentle teaching er en pædagogisk tilgang, der tog sin begyndelse i 80'eme i USA, formuleret af den amerikanske professor og psykolog Dr. John McGee.

Gentle teaching er et menneskesyn – en måde at se det andet menneske på."