Publikationer

Rapporter

Dokumentationsmetoder på det sociale område


Et praksisforskningsprojekt

-Indflytning af borger fra anden kommune
Som led i kontraktmålet for boenheden Landsbyen Sølund for 2012 blev der igangsat et praksisforskningsprojekt, hvis overordnede formål var at dokumentere indsatsen ift. en borger, der med kort varsel flyttede ind. Borgeren kom fra et bosted i en anden kommune, hvor man ikke længere kunne tilgodese borgerens behov, og dermed hans trivsel.

Download rapporten


Hvad får vi for pengene?

I 2010 er de dyre særforanstaltninger, herunder fx enkeltmandsprojektet, blevet debatteret i medierne. Hvorfor koster de så meget, hvad får borgerne og kommunerne for pengene, kan det ikke gøres billigere, og hvordan løses opgaven på en etisk forsvarlig måde?

VISS har i løbet af 2010 valgt at dokumentere effekten af den pædagogiske indsats i enkeltmandsprojektet i Landsbyen Sølund for perioden 1999 til 2010. Hensigten er at synliggøre de sammenhænge, der eksisterer mellem den pædagogiske indsats for mennesker med udviklingshæmning, som af forskellige årsager bliver placeret i et enkeltmandsprojekt, og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. Hermed håber vi at medvirke til en kvalificering af debatten om, hvordan vi som samfund vil løfte denne opgave i en fremtid, hvor velfærdsstatens ressourcer er færre end tidligere.

Rapportens primære målgruppe er ledere på forvaltnings- og pædagogisk ledelses-niveau, samt politikere på nationalt, regionalt og lokalt niveau, men alle andre er naturligvis også velkomne.

VISS håber, at rapporten kan bidrage til en mere nuanceret debat om indsatsen for de svageste borgere i Danmark.

Download rapporten 


Kroppens og hjertets sprog: Et dokumentationsprojekt

Hvordan skaber man kommunikation med mennesker, der ikke har verbalt sprog? Det er en opgave mange medarbejdere, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning hele tiden skal forholde sig til. Hvordan finder man ud af, hvad borgerens ønsker og behov er? Et projekt støttet af VISO

Download rapporten 

Hvis du vil vide mere

Hjælp til dokumentation

Kontakt os gerne, hvis du har behov for hjælp til en dokumentationsopgave, send en mail til viss@skanderborg.dk

Kontakt

ViSS - Videnscenter Sølund Skanderborg

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg
Tlf. 87948030