Preben er god til mange ting - succes med Book Creator

Preben er diagnosticeret med autisme og ADHD og kan derfor have svært ved overgange. Det opleves af personalet, at han ikke ved, hvad han skal, at han ikke er i stand til selvstændig at håndtere opgaven, og at opgaven ikke giver mening for ham.

En af de problematikker, man oplever hos Preben er, at han, når han skal i gang med at ændre på strategier, trækker sig og bliver udadreagerende, hvis han føler sig presset. Han bruger sætninger som ”jeg kan ikke”, ”jeg lærer det aldrig”, ”det er alt for svært”. Hans utryghed bevirker, at han bliver modløs og er svær at motivere.

Book Creator skal hjælpe Preben
Igennem forskellige pædagogiske overvejelser finder personalet frem til, at der skal laves en iBog, som skal hjælpe med at skabe forudsigelighed for Preben. Han skal delagtiggøres i processen, og kravene skal stilles med udgangspunkt i nærmeste udviklingszone.

Målet er, at Preben skal turde afprøve og lære nye strategier med hjælp fra personalet.

Man bruger systemet ”Book Creator” (se beskrivelse nederst), som hentes ned på Prebens iPad.

Bogen startes op i samarbejde med Preben, han vælger sammen med pædagogen en ting, som han gerne vil øve sig på og blive bedre til.

Det kunne eksempelvis være det, at det er svært for Preben at komme ind fra legepladsen efter frikvarteret, han stikker af, gemmer sig eller nægter at gå med ind.

Gennem elevsamtaler aftales det, hvordan personalet kan hjælpe Preben med at komme ind. Preben går i gang med at øve sig, og når og hvis det lykkedes ham at ændre på strategien, sættes der billeder ind i bogen, der viser, at han nu har lært en ny ting, som før var svær. Bogen laves med tekst og billeder af Preben selv.

Bogen blev over det næste år udbygget. Hver gang Preben gik i gang med at øve sig på noget nyt, dokumenteredes det i bogen på følgende måde:

  1. Hvad er udfordringen?

  2. Hvad kan jeg gøre, og hvem/hvad kan hjælpe?

  3. Det afsluttende billede/tekst, når målet er nået

Prebens nye narrativ
De nye processer kom i bogen med billeder og tekst, og med tiden er der udviklet en lille bog om alle de ting, der var svære for Preben, men som han har været i stand til at ændre på. Hans mod til at gå i gang med ny læring er steget markant.

Igennem processen var det muligt at skabe et nyt narrativ for Preben, han gik fra ”aldrig at kunne finde ud af nogen ting” til at tro på, at ”Preben er god til mange ting”. Derudover blev personalet blev også mere bevidst om, hvilke strategier der var hjælpsomme for Preben.

Eksempel på Prebens succes med Book Creator
Preben på legepladsen
Preben synes, det er svært at gå ind i klassen, når frikvarteret er slut.

Preben møder klassen under uret
Preben aftaler med de andre i klassen, at han og resten af klassen mødes under uret i skolegården og går samlet ind i klassen sammen med deres lærer.

Preben har succes med at nå sine mål
Preben er nu blevet god til at gå ind i klassen sammen med klassen, når frikvarteret er forbi.

Hvad er Book Creator?
Book Creator
er et værktøj, der kombinerer anvendelsen af billeder, lyd, tekst, tegning og video. Det er et af de mest populære digitale værktøjer til formidling. Book Creator anvendes i mange skoler i Danmark, og programmet er let at gå til og kan anvendes på mange forskellige niveauer. Man kan producerer egne bøger, lyd, video og tekst. De færdige bøger kan sendes som e-mail eller pdf-fil. Eksempelvis kan app’en bruges til at lave livshistorier, dagbøger, kommunikationspas m.v.