Læring i praksis - Mesterlæring og sidemandsoplæring

Af Susanne Christina Drachmann, specialpædagogisk konsulent i VISS, og tilknyttet fagpersonale fra Landsbyen Sølund

På mange institutioner er mesterlære, den mest brugte måde at oplære nye i institutionens pædagogik eller behandling. Jeg har oplevet dette ved mine besøg på institutioner, hvor jeg har arbejdet med udvikling. Når jeg der har spurgt personalet, hvordan de lærte stedets praksis at kende, var svaret oftest det samme, at de kiggede på “de erfarne kollegaers” handlinger. Altså var svaret, at der har foregået en eller anden form for mesterlære og derigennem sidemandsoplæring.

Ved mesterlære arbejder en mester og en lærling sammen, og den yngre udfordres, så han næste gang kan fungere på et mere avanceret niveau (Nielsen og Kvale, 1999).

Formålet med sidemandsoplæring er typisk at sikre en ensartet kvalitet i arbejdet og et indgående kendskab til kerneopgaven. Målet med sidemandsoplæring er, at alle medarbejderne bliver selvkørende inden for det område, de har fået oplæring i. Det kan være såvel pædagogiske, skriftlige og sundhedsfaglige opgaver.

Jeg har set, at sidemandsoplæringen foregå ved, at den ”uerfarne medarbejder” følger en mere ”erfaren kollega” og derved lærer, hvordan arbejdsopgaverne skal løses. Medarbejderen kan således se, høre og spørge ind til, hvad den erfarne kollega gør og hvorfor. Dermed bliver læringen direkte relateret til den konkrete opgaveløsning.

 (…..? et al., 2014) 

Læring i praksis - mesterlæring
At gå foran – gå ved siden af – og gå bagved

På mange institutioner er mesterlære, den mest brugte måde at oplære nye i institutionens pædagogik eller behandling. Jeg har oplevet dette ved mine besøg på institutioner, hvor jeg har arbejdet med udvikling. Når jeg der har spurgt personalet, hvordan de lærte stedets praksis at kende, var svaret oftest det samme, at de kiggede på “de erfarne kollegaers” handlinger. Altså var svaret, at der har foregået en eller anden form for mesterlære og derigennem sidemandsoplæring.

Ved mesterlære arbejder en mester og en lærling sammen, og den yngre udfordres, så han næste gang kan fungere på et mere avanceret niveau (Nielsen og Kvale, 1999).

Formålet med sidemandsoplæring er typisk at sikre en ensartet kvalitet i arbejdet og et indgående kendskab til kerneopgaven. Målet med sidemandsoplæring er, at alle medarbejderne bliver selvkørende inden for det område, de har fået oplæring i. Det kan være såvel pædagogiske, skriftlige og sundhedsfaglige opgaver.

Jeg har set, at sidemandsoplæringen foregå ved, at den ”uerfarne medarbejder” følger en mere ”erfaren kollega” og derved lærer, hvordan arbejdsopgaverne skal løses. Medarbejderen kan således se, høre og spørge ind til, hvad den erfarne kollega gør og hvorfor. Dermed bliver læringen direkte relateret til den konkrete opgaveløsning.

Fra praksis har jeg set, at sidemandsoplæring lykkes, når den erfarne medarbejder:

Går foran - gå ved siden af – gå bagved.  

  1. Gennemgå det relevante og aktuelle viden/materiale forud for opstart på opgaveløsningen. Hvad skal vi lave!

  2. Sammen identificere relevante problematikker og udfordringer inden for den relevant opgave på begyndes. Hvad skal vi vide!

  3. Første opgave eller første gang, løses af den erfarne medarbejder, under indgående dialog og tydelige forklaringer, således at den grundlæggende tænkning/viden styrkes og implementeres. Hvordan kan man løse opgaven!

  4. Efterfølgende får medarbejderen til opgave, sammen med den erfarne kollega, at identificere relevante problemstillinger/udfordringer. Overvejelser, dialog og guidning er i den forbindelse centrale, da den faglige systematik og tænkning skal oplæres. Læring forsætter indtil medarbejderen er sikker i den konkrete metode.  Medarbejderen vil under hele oplæringen have mulighed for, at stille spørgsmål og vil blive bedt om, at forklare med egne ord, hvad der læres. Den erfarne kollega vil have fokus på feedback og sikre at læringen er meningsfuld. Hvordan løser du opgaven!  

  5. Efter afslutning på oplæring vil den erfarne kollega lave opfølgning, på sidemandsoplæringen og sammen med kollegaen identificerer eventuelle udfordringer eller bekræfte, at metoden/viden/praksis er tillært i overensstemmelse den ønskede kvalitet og metode. Hvordan går det?

Nu er din kollega klar til, at løse opgaven – og være tryg ved egen praksis.