Børsteterapi og og effektmåling

Hos M., en kvinde med lavt funktionsniveau og store sansebearbejdningsvanskeligheder, særligt på det taktile område, blev der hen over sommeren 2019 observeret store forandringer i adfærd i form af en høj grad af selvstimulerende og selvskadende adfærd, hvorfor hun var langt mere vanskelig at fastholde i et samspil end tidligere. Desuden accepterede hun ikke at have hverken ble eller tøj på.

M. blev, som led i en sensorisk diæt, behandlet med børsteterapi 7 x i døgnet med efterfølgende ledkompression af fortrinsvis ”fast personale”. Da vi startede børsteterapien i slutningen af 2019, blev det aftalt, at vi skulle fortsætte i 3 uger, for at se om det havde nogen effekt. Efter 3 uger kunne det konstateres, at behandlingerne ikke havde haft nogen effekt mht. at acceptere ble, men det havde hjulpet M. til at være mere samlet og til at ”komme mere hjem til sig selv” igen og blive sit gamle glade jeg. Børsteterapien er herefter fortsat ca. 3 måneder suppleret med andre taktile stimuli. 

Blandt andre taktile stimuli bliver M fx efter bad tørret og gnubbet med groft, lufttørret frottéhåndkæde over hele kroppen og hovedbunden og derefter indsmurt over hele kroppen med bodylotion med dybe tryk. Umiddlebart herefter er der børstning og ledkompression på programmet, men vi oplever nogle gange, at M. på det tidspunkt er så søgende efter mad, at hun ikke har ro til at modtage børstning, før hun har fået mad.

Opsamlingen på effekten den 02.01.2020 efter ca. 3 måneders børstning suppleret med andre taktile stimuli viser, at en umiddelbar effekt af børstningen er, at M. i dag i 78% af tiden er rolig, glad og mere deltagende, og at ble nu accepteres kortvarigt, i 31% af tilfældene, hvorefter hun tager den af igen. Se effekten illustreret i skemaerne nedenfor.

Målet med behandlingsterapien var, at M. skulle acceptere at have ble og tøj på. Vi er derfor i gang med at afprøve kompressionstøj og trusser i tætsiddende kvalitet, med håbet om at M. lettere vil kunne acceptere at have dette på. Samtidig er M. i dag fortsat i børsteterapi, men nu kun med 6 x i døgnet. 

Børsteterapi er en behandlingsform, hvor man med børster af forskellig hårdhed stimulerer hudens overflade, dvs. det taktile system, med det mål, at det over- eller underreagerende system kan vænnes til berøring og dermed dæmpe dets reaktioner. (Kjærgaard et al., 2014)