Fagbøger - Integrativ neuropædagogik

Udgivelse i 2019:

Integrativ neuropædagogik
- en grundbog


VISS' konsulenter har udgivet fagbog: 
Integrativ neuropædagogik
- en grundbog

Bogen ”Integrativ neuropædagogik – en grundbog” har fokus på de væsentligste temaer inden for neuropædagogik og mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Fagbogens oplysende karakter kommer således til udtryk i forhold til forståelsen af og arbejdet med komplekse problemstillinger i den pædagogiske indsats i forhold til disse slutmålgrupper.

Bogen kan anvendes af professionelle, som arbejder med slutmålgrupperne, men skal også bruges i undervisningssammenhæng, bl.a. på VISS’ Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik.

Bogen udkom den 18. december 2019 - læs en appetitvækker i vores bogfolder: 

KØB BOGEN HER - særpris frem til jul!

VISS har pr. 1. oktober 2020 indgået en samarbejdsaftale med Socialpædagogerne (SL), der blandt andet indebærer en rabatordning for medlemmer af SL. Denne gode nyhed har vi besluttet at fejre med en særpris på VISS' bog Integrativ neuropædagogik - en grundbog fra 1. oktober og frem til den 24. december 2020:

Bestil og få tilsendt bogen til særpris DKK 250,- inkl. moms, ekskl. porto, ved at udfylde og indsende reservationsblanketten:

FORFATTERE m.fl.

Integrativ neuropædagogik – en grundbog er tilrettelagt og udarbejdet af VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg, Landsbyen Sølund, i samarbejde med følgende medarbejdere i VISS:

Forfattere
Anna Marie Langhoff Nielsen
Birthe Rusike
Christina Gundgaard Pedersen
Lotte Avnby
Marianne Kirk Jepsen
Marianne Dalsgaard
Søren Lützau
Trine Lilliendal Hansen

Forord
Lone Bahnsen Rodt

Faglig korrektur
Anna Marie Langhoff Nielsen
Christina Gundgaard Pedersen

Forståelsesmæssig korrektur
Birte Norlyk
Jette Lund Lorenzen
Lilli Hansen
Lone Bahnsen Rodt

Sproglig korrektur og opsætning
Liselotte Kruse Balslev Hansen


 

Fagbøger - Tidligere udgivelser

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse

Voksne (børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 2016


Forfattere: Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen

Nyt pædagogisk redskab til vurdering af voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er et nyt dansk, enkelt og præcist redskab til belysning af borgerens kompetencer og læringspotentialer udviklet til brug i det social- og neuropædagogiske miljø og tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud.

Det har været et mål at rumme en bred gruppe af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er materialet udviklet til at kunne beskrive et udviklingsniveau, der varierer fra 0 til 10 år, og det er også tilpasset borgere med tillægshandicap som nedsat syn eller hørelse. Materialet giver mulighed for både at vurdere borgerens udviklingsalder og lave en kvalitativ udviklingsbeskrivelse, hvor den individuelle borger beskrives med sine særlige ressourcer og interesser inden for 8 udviklingsområder.

PRISER

  • Bog, 2016, 2. udgave, inkl. vejledning: 398 kr.
  • Online scoringsprogram: 1 stk. 10 kr., 100 stk. 498 kr.

Yderligere information
Om indhold, forfattere, interviewaftaler etc. kan fås ved henvendelse til Dansk Psykologisk Forlag, T: 8880 2352.

Anmeldereksemplar kan rekvireres ved henvendelse på tlf. 8880 2357 eller cd@dpf.dk

ISBN 978 87 7158 276 5


Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring 

Forfatter Peter Thybo

Hans Reitzels Forlag, 2013.


Slik som man ser noen - faglighed og etikk i arbeid med utviklingshemmede

En bog, alle socialpædagoger bør læse
Per Lorentzen viser i bogen, hvordan faglighed og etik hænger sammen. Gennem teori og praktiske eksempler synliggør han, hvor centralt denne sammenhæng er for socialarbejdere, som skal samarbejde med mennesker, vi omtaler som udviklingshæmmede.

Boganmeldelse af Per Lorentzens bog: ”Slik som man ser noen - faglighed og etikk i arbeid med utviklingshemmede” Universitetsforlaget, Oslo, 2006.

Anmeldelse af Ditte Sørensen, socialfaglig konsulent, Socialpædagogernes Landsforbund Download boganmeldelsen her