Fagbøger

Nye bøger

Dansk Pædagogsik Udviklingsbeskrivelse
Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Forfattere Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse

 

Nyt pædagogisk redskab til vurdering af voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er et nyt dansk, enkelt og præcist redskab til belysning af borgerens kompetencer og læringspotentialer udviklet til brug i det social- og neuropædagogiske miljø og tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud.

Det har været et mål at rumme en bred gruppe af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er materialet udviklet til at kunne beskrive et udviklingsniveau, der varierer fra 0 til 10 år, og det er også tilpasset borgere med tillægshandicap som nedsat syn eller hørelse. Materialet giver mulighed for både at vurdere borgerens udviklingsalder og lave en kvalitativ udviklingsbeskrivelse, hvor den individuelle borger beskrives med sine særlige ressourcer og interesser.

PRISER

  • Bog inkl. vejledning 398 kr.
  • Online scoringsprogram: 1 stk. 10 kr., 100 stk. 498 kr.

Yderligere information
Om indhold, forfattere, interviewaftaler etc. kan fås ved henvendelse til redaktør Lone Berg Jensen, tlf. 8880 2352.

Anmeldereksemplar kan rekvireres ved henvendelse på tlf. 8880 2357 eller cd@dpf.dk

ISBN 978 87 7706 8690


Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring 

Forfatter Peter Thybo

Hans Reitzels Forlag, 2013.


Slik som man ser noen - faglighed og etikk i arbeid med utviklingshemmede

En bog, alle socialpædagoger bør læse
Per Lorentzen viser i bogen, hvordan faglighed og etik hænger sammen. Gennem teori og praktiske eksempler synliggør han, hvor centralt denne sammenhæng er for socialarbejdere, som skal samarbejde med mennesker, vi omtaler som udviklingshæmmede.

Boganmeldelse af Per Lorentzens bog: ”Slik som man ser noen - faglighed og etikk i arbeid med utviklingshemmede” Universitetsforlaget, Oslo, 2006.

Anmeldelse af Ditte Sørensen, socialfaglig konsulent, Socialpædagogernes Landsforbund Download boganmeldelsen her