Fagbøger - Integrativ neuropædagogik

Kommende fagbog

Integrativ neuropædagogik - en grundbog

VISS' specialpædagogiske konsulenter er i gang med at udarbejde en fagbog: Integrativ neuropædagogik - en grundbog

Bogen ”Integrativ neuropædagogik – en grundbog” skal have fokus på de væsentligste temaer inden for neuropædagogik og mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Bogens oplysende karakter kommer således til udtryk i forhold til forståelsen af og arbejdet med komplekse problemstillinger i den pædagogiske indsats i forhold til disse slutmålgrupper.

Bogen skal kunne anvendes af praktikere, som arbejder med slutmålgrupperne, men skal også kunne bruges i undervisningssammenhæng, bl.a. på VISS’ Neuropædagogiske efteruddannelse.

Bogen forventer vi at udgive i efteråret 2018 - læs en appetitvækker i vores bogfolder: 

BOGRESERVATION
Du har allerede nu mulighed for at reserere bogen - til jubilæumspris - ved at udfylde og indsende reservationsblanketten:


 

Fagbøger - Tidligere udgivelser

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse
Voksne (børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 2016


Forfattere: Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen

Nyt pædagogisk redskab til vurdering af voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er et nyt dansk, enkelt og præcist redskab til belysning af borgerens kompetencer og læringspotentialer udviklet til brug i det social- og neuropædagogiske miljø og tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud.

Det har været et mål at rumme en bred gruppe af borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er materialet udviklet til at kunne beskrive et udviklingsniveau, der varierer fra 0 til 10 år, og det er også tilpasset borgere med tillægshandicap som nedsat syn eller hørelse. Materialet giver mulighed for både at vurdere borgerens udviklingsalder og lave en kvalitativ udviklingsbeskrivelse, hvor den individuelle borger beskrives med sine særlige ressourcer og interesser inden for 8 udviklingsområder.

PRISER

  • Bog, 2016, 2. udgave, inkl. vejledning: 398 kr.
  • Online scoringsprogram: 1 stk. 10 kr., 100 stk. 498 kr.

Yderligere information
Om indhold, forfattere, interviewaftaler etc. kan fås ved henvendelse til Dansk Psykologisk Forlag, T: 8880 2352.

Anmeldereksemplar kan rekvireres ved henvendelse på tlf. 8880 2357 eller cd@dpf.dk

ISBN 978 87 7158 276 5


Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring 

Forfatter Peter Thybo

Hans Reitzels Forlag, 2013.


Slik som man ser noen - faglighed og etikk i arbeid med utviklingshemmede

En bog, alle socialpædagoger bør læse
Per Lorentzen viser i bogen, hvordan faglighed og etik hænger sammen. Gennem teori og praktiske eksempler synliggør han, hvor centralt denne sammenhæng er for socialarbejdere, som skal samarbejde med mennesker, vi omtaler som udviklingshæmmede.

Boganmeldelse af Per Lorentzens bog: ”Slik som man ser noen - faglighed og etikk i arbeid med utviklingshemmede” Universitetsforlaget, Oslo, 2006.

Anmeldelse af Ditte Sørensen, socialfaglig konsulent, Socialpædagogernes Landsforbund Download boganmeldelsen her