Linksamling

Linksamling

I nedenstående linksamling finder du eksterne og interne links til en række af de temaer, der er relevante, når du arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse. Vi har valgt at dele linkene op i temaer, således at de er lettere at overskue.

Børn og unge Dokumentation Gentle Teaching
Kommunikation & ledelse Marte Meo Misbrug
Psykisk arbejdsmiljø Seksualitet SLvidensbank.dk
Snoezelen Sociale begreber Sorg og tab
Udredning    

 

Børn og unge

www.vikom.dk

Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog. Servicestyrelsen.


Dokumentation og evaluering

www.eva.dk Danmarks evalueringsinstitut. Her finder du hjælp og vejledning til evaluering.

»Til toppen


Gentle Teaching

Gentle Teaching International
www.gentleteaching.nl , www.gentleclowning.nl , www.gentleteaching.com

Gentle Teaching Danmark

www.gentleteaching.dk

Den danske Gentle Teaching hjemmeside

www.solund.dk Landsbyen Sølund arbejder bevidst udfra Gentle Teaching metoden.

»Til toppen


Kommunikation og ledelse

http://www.sl.dk/leder, Lederne hos Socialpædagogerne.

http://www.hkkommunal.dk/sw30397.asp ,Offentlig ledelse, nyt blad og ny hjemmeside med redskaber

http://www.lederweb.dk/wm1, På siden "Lederweb" kan du som leder i det offentlige gå ind og finde en række værktøjer, viden og erfaringer indenfor områderne strategisk ledelse, personaleledelse og lederens egen situation. 

www.socialtlederforum.dk ,Socialt Leder Forum er en landsdækkende forening for bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæmmede, repræsenteret ved lederen af tilbudet. Socialt Leder Forum har som formål at arrangere landsmøder og konferencer, at formidle viden og udveksle erfaringer om det socialpædagogiske arbejde med fysisk/psykisk ud­vik­lings­hæmmede,  at igangsætte og følge udviklingsarbejdet, at beskæftige sig med ledelseserfaringer i arbejdet, herunder behovet for lederud­vik­ling og leder­uddannelse

http://www.finduddannelse.dk/ledelse_og_organisation___29__.html , Dette er en søgetjeneste, der tilbyder en emneopdelt oversigt over kurser, efter - og videreuddannelse fra en række danske og skandinaviske udbydere. Her kan du finde information om relevante efteruddannelser bl.a. inden for ledelse og kommunikation.

»Til toppen


Marte Meo

www.martemeo.dk, Marte Meo foreningen

www.dmmc.dk, Dansk Marte Meo center

http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/demens/tema-om-marte-meo/forskning Sundhedsstyrelsen om Marte Meo

»Til toppen


Udviklingshæmning og misbrug

http://www.socialstyrelsen.dk/udsatte/misbrug Servicestyrelsens nye hjemmeside og undviklinghæmning og misbrug


Psykisk arbejdsmiljø

http://www.vold-som-udtryksform.dk/, Her finder du et hav af artikler om voldsforebyggelse m.v.

Vold som Udtryksform har som mål at begrænse volden og dens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser. Til og med 2006 målrettede indsatsen sig primært mod amtslige institutioner. Fra 2007 og frem orienteres mod voldsforebyggelse på kommunale og regionale arbejdspladser.

»Til toppen


Seksualitet

www.stopovergreb.dk, Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse.

www.seksualvejlederforeningen.dk, Seksualitet uanset handicap, som er en hjemmeside for "Foreningen Af Seksualvejledere" I Danmark

»Til toppen


Internationale links

www.europeansexology.com , European Federation of Sexology

www.worldsexology.org/, Den internationale Sexologi Forening

»Til toppen


SLvidensbank.dk

www.SLvidensbank.dk, SL´s  vidensbank, som stiller viden om socialpædagogisk arbejde til rådighed for dig.

»Til toppen


Snoezelen

Introducerende

www.snoezelhus.dk

www.birgitte-gammeltoft.dk

Snoezelhuse i Danmark

Snoezelhuset i Maribo II

En præsentation af Snoezelhuset i Maribo: indretning, brug og cases 

Snoezelen – sansernes væksthus

 • En lille introduktion til Snoezelhuset på Solbo www.solbo.dk

Hjemmeside for Snoezelhuset i Gentofte www.snoezelhus.dk

Hjemmeside for Snoezelhuset i Helsingør  www.snoezel-helsingor.dk

Internationale organisationer

Forhandlere af snoezelen redskaberwww.multicare.dk

»Til toppen


Sociale begreber

www.socialebegreber.dk - en side hvor du kan blive klogere på termer og definitioner på begreber inden for det sociale område.

»Til toppen


Sorg og tab


Sorg og tab - Livshistorier: http://shollund.dk/livshistorie.html

 • Farvelbøger, mindebøger og sorgplan side 7Tilknytningsteori side 17At kunne trøste side 28Overgangsobjekter side 29Nænsom flytning side 30
 • Sorgpilot – 1-årig uddannelse


Litteratur om sorg og tab:

 • Aage Brandt, ”Hvor går man hen når man går bort”, Danske bedemænd
 • Anne Jacobsen, ”Der var engang vi ikke var her -en bog om døden for børn”, Hans Reitzel Forlag
 • Caroline Eliacheff, ”Krop og skrig” - Psykoanalytiker blandt spædbørn, Borgen
 • Donna O´Toole, ”Marvi Myrebjørn fatter håb” Ørnens forlag
 • Elisabeth Cleve, ”En stor og en lille er væk” - Kriseterapi med en to årig dreng, Dansk Psykologisk Forlag
 • Forum for kristen sundheds- og sygepleje, 4. kvartal 2006
  •  Tema: At være i mødet med alvorligt syge og døende
 • Gunni Martin, ”Det er ok at være ked af det”, Ørnens forlag
 • Guni Martin, ”Jeg bliver bare så……”, arbejdshæfte, Ørnens forlag
 • Inger Thormann, ”Med hjerte og Forstand”, Hans Reitzel Forlag
  •  Hjælp til små børn der skal miste side 206
  •  Kommunikation med spædbørn og små børn side 138

»Til toppen


Udredning

http://www.servicestyrelsen.dk/viso

 • VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation placeret i Odense. VISO har til formål at sikre, at borgere med handicap og svære sociale problemer får den bedst mulige hjælp og støtte.

»Til toppen

Hvis du vil vide mere

Forslag til Link

Kontakt os gerne, hvis du har forslag til links, på mail viss@skanderborg.dk

Kontakt

ViSS.dk

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

Tlf. 87948030