Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsmodellen

Formålet med kompetenceevaluering er at styrke medarbejdernes kompetence i forhold til opgavevaretagelsen. Antagelsen er, at udvikling af enkeltpersoners og gruppers kompetente indflydelse vil forbedre deres præstationer og institutionens / boenhedens samlede præstation.

Kompetencemodellen tilbyder systematiske metoder for udviklingsarbejde og lægger op til, at der sker en løbende og systematisk dokumentation af udviklingen i det sociale / pædagogiske arbejde. Et mere overordnet formål er etablering af en organisationskultur, der styrker evnen til kontinuerlig forandring og læring. 

Kompetenceudviklingsmodellen tager sit udgangspunkt i, at enhver har sine specielle individuelle kompetencer, og at enhver skal have mulighed for at formulere præmisserne herfor, samt at mennesket kan tage ansvar for sine egne handlinger. 

Modellen arbejder med organisatorisk selvforbedring mhp. på at forbedre evnen til at gennemføre sin mission på områder, der er i overensstemmelse med deltagernes behov, interesser og evner. 
Evaluering integreres i organisationens liv gennem selvevaluering og selvjustering indefra via relativt overskuelige og simple processer.

Download beskrivelsen af kompetenceudviklingsmodellen

Alle metoder/modeller

Download

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

Tlf. 87948030

viss@skanderborg.dk