KUBI

Kubi-modellen

KUBI – KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse.

Evalueringsmodellen har et bevidst brugerperspektiv for at imødekomme krav fra brugernes og deres organisationer om mere direkte medvirken ved evalueringer af bo- og servicetilbud. Processen er bottom up, og dermed er brugerne de centrale personer i processen. Selvom der fokuseres på brugerne, er alle involverede parter, såvel brugere, pårørende og medarbejdere, inddraget i evalueringen, både som informanter og deltagere. 

Kvalitetsudviklingen bygger på et helhedsbillede. Det centrale er at synliggøre og sammenholde forskellige parters perspektiver på og holdninger til den ydede støtte og omsorg. På baggrund heraf udvikles der forslag til forandring af forhold, som ønskes forbedret. 

KUBI-modellen skal give et øjebliksbillede, men også være et redskab til målstyring, hvor ydelserne reelt baseres på brugernes ønsker og behov. Dette konkretiseres ved, at der stilles krav om, at det, der evalueres, konkretiseres og implementeres i en et-årig udviklingsplan.

Download beskrivelsen af Kubi-modellen

 

Hvis du vil vide mere

Download

Download rapporten om KUBI-modellen

Alle metoder/modeller

Download

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

Tlf. 87948030

viss@skanderborg.dk