Funktionsevneguide

Fælles Faglige begreber (FFB)

- et fælles arbejdsredskab til myndighed og udfører 

Formålet med en funktionsevneguide
Den fælleskommunale funktionsevneguide er et redskab til at understøtte vurderingen af borgernes funktionsevne i forbindelse med brugen af den opdaterede udgave af Voksenudredningsmetoden og implementeringen af Fælles Faglige Begreber. Redskabet er fælles for myndighed og udfører på det specialiserede socialområde for voksne.

Ved at bruge redskabet får din og landets andre kommuner i højere grad samme mulighed for at:

  • Styrke det fælles fagsprog mellem myndighed og udfører

  • Skabe fælles forståelse for borgerens funktionsevne

  • Inspirere fagmedarbejderne i fastsættelsen af mål

  • Understøtte validiteten af data vedrørende borgerens funktionsevne

  • Synliggøre virkningen af den sociale indsats

Funktionsevneguiden er udviklet i regi af KL’s projekt Fælles Faglige Begreber.

       

Hvis du vil vide mere

Download

Download rapporten om BIKVA-metoden

Alle metoder/modeller

Download

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

Tlf. 87948030

viss@skanderborg.dk