Fremtidsværkssted

Fremtidsværkssted

Er en dialogorienteret metode med åbenhed for øje og med mulighed for inddragelse af brugere personale, pårørende, embedsmænd, borgere, politikere og andre.

Metoden er relativ enkel til at undersøge noget om evt. brugergruppers tilfredshed eller forholden sig til deres egne behov for de ydelser, der står til rådighed for dem. Det giver den forholdsvis svage grupper mulighed for at ytre sig i forhold til fremtidig dækning af behov og ønsker.

Metoden har bl.a. været brugt til undersøgelse/ involvering af brugere, der benyttede aktivitetscentre i Århus Amt. 
Fremtidsværkstedet kan bruges til udvikling af BIKVA metoden, og den er nyttig som for-projekt til Kompetenceudvikling.

Download beskrivelsen af Fremtidsværkstedet

Et eksempel på anvendelsen af metoden: Fremtidsværkstedet

 

Hvis du vil vide mere

Download

Download rapporten om Fremtidsværkssted.

Alle metoder/modeller

Download

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

tlf. 87948030

viss@skanderborg.dk