Empowerment-modellen

Empowerment-modellen

Empowerment vil sige, at folk sættes til at handle selv. Det kan defineres som at opnå kontrol over sit eget liv. Det vil sige at opnå kontrol over de kritiske og afgørende faktorer, der holder folk fast i undertrykkelse eller afmagt, hvor de ikke har kontrollen. Alle mennesker har behov for at skabe sig et godt liv, og det gode livs fundament er at opleve en sammenhæng i tilværelsen, således at den opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld. Empowerment betyder magt, kraft og styrke, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Empowerment er både en proces og et mål i sig selv. 

Empowerment stammer fra det sociale arbejde i det sene 1800-tal. I nyere tid kender man dette værdimæssige udgangspunkt i blandt andet Paulo Freires idéer om empowerment, fx i hans alfabetiseringsprogrammer og i Settlement-tanken. 

Det væsentlige er her brugerindflydelse, og udover at være demokratisk, styrings- og vidensargumenterende kan der tilføjes et emancipatorisk argument. 

Præmisserne er baseret på en menneskeforståelse, der betragter individet som dynamisk og som værende i stand til at ændre betingelserne for eget liv. De forskellige metoder og pædagogiske redskaber må tilpasses de mennesker, der indgår i evalueringen.

Download beskrivelsen af empowerment-modellen

 

Hvis du vil vide mere

Download

Download rapporten om Empowerment-modellen

Alle metoder/modeller

Download

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

Tlf. 87948030

viss@skanderborg.dk