Bikva

Bikva-modellen

BIKVA står for Brugerinddragelse I Kvalitetsvurdering.

Formålet med BIKVA er, at man via brugerinddragelse i evalueringer opnår en sammenhæng mellem brugerens problemforståelse og den offentlige indsats.

Processen er orienteret mod læring og bottom-up og tager derfor sit udgangspunkt i det, brugerniveauet og/eller pårørende finder relevant. Medarbejderne, lederne og politikere inddrages ligeledes i processen. Dermed udfordres eksisterende praksis og handlingsnormer, og der opnås større overensstemmelse imellem brugernes problemopfattelse og det sociale arbejde på forskellige niveauer i organisationen.

Download beskrivelsen af Bikva-modellen

Hvis du vil vide mere

Download

Download rapporten om BIKVA-metoden

Alle metoder/modeller

Download

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

Tlf. 87948030

viss@skanderborg.dk