Metoder

Metoder

Teoretisk grundlag

Når man giver sig i kast med at dokumentere, er det vigtigt at have styr på nogle grundlæggende metodiske begreber. Det drejer sig fx om hvorvidt undersøgelselsen skal have en kvalitativ eller en kvantitativ tilgang, hvordan man indsamer data, herunder forskellige metoder, hvordan man registrerer data, hvordan man udvælger respondenter samt hvordan processen i en undersøgelse kan være fra ide/ problem til undersøgelse og afrapportering. Læs mere om dette her


Flere modeller

Der findes mange forskellige dokumentationsmetoder og modeller, som du kan fordybe dig i.

Vi har valgt: (Se i menuen til venstre)

  • BIKVA
  • Kubi
  • Fremtidsværksted
  • Funktionsevneguide
  • Kompetenceudviklingsmodellen
  • Empowermentmodellen

Du kan downlode en rapport for de enkelte modeller via menuen til venstre, eller downloade den samlede rapport her:

Hvis du har forslag til dokumentationsmetoder, som vi ikke har med i VISS's katalog, så kontakt os på viss@skanderborg.dk.