Værktøjskassen har fået en ekstra knop

E-tracker er resultatet af et blomstrende samarbejde mellem blandt andet Amfitech, Personics, Landsbyen Sølund og Alexandra Instituttet. Produktet er blevet til med input fra parternes forskellige værkstøjskasser. Til gengæld har de fået tilført nye værktøjer og nu også et unikt produkt.

Deltagerne har budt ind med hver deres værktøjskasse, og de har fået tilført nye værktøjer gennem  forløbet. Landsbyen Sølund har eksempelvis udbygget et Living Lab-koncept, og virksomhederne har fået et godt netværk og indsigt i nye metoder. Vi har lagt vores kæmpe værkstøjskasse ind i HandiVision-projektet. Vi tager den nu ud igen med en ekstra knop på, forklarer Jørn Eskildsen fra Amfitech. Amfitech er en rådgivende virksomhed med fokus på innovativ produkt- og teknologiudvikling.

Leg og læring

Deltagernes fælles værktøj har været brugerinddragelse, leg og læring. Det unikke produkt E-tracker er tesultatet deraf. Med E-tracker har parterne udviklet verdens første passive positioneringssensorer, hvor brugerens position er målt ud fra personens masse. Det gør, at brugeren kan påvirke spillet blot ved at forskyde sin såkaldte kropsmasse en smule. E-tracker er et lærings- og legespil, der er udviklet med og solgt til Landsbyen Sølund, og holdet har bygget det op i Landsbyens Sølunds Snoezelhus. Et sted for oplevelser for landsbyens beboere. Men produktet får også et liv efter samarbejdet i Landsbyen Sølund.

Personics vil eksempelvis gerne se, om de kan sælge konceptet til andre Snoezelhuse og bruge det i andre af deres produkter, og Amfitech har overvejet om basisteknologien kan bruges i udbygning af legepladser sammen med en af deres nuværende kunder. Samarbejdet startede som et papirprojekt og kunne også have endt som et, men heldigvis var parterne engagerede: E-tracker er et resultat af det, vi lavede i Sølund. Det, vi startede med, var absolut ikke det, vi endte med. De gode ideer, der kommer i sådan en proces, skal også give mening. For at gå fra papir til produkt, skal nogle fra gruppen kunne tage ideerne og bringe dem videre. Det gjorde vi alle, siger Jørn Eskildsen.

Tid til proces

Sølunds forum for kreativitet og nysgerrighed går ifølge Jørn Eskildsen godt i spænd med den viden om leg og læring, han har fra tidligere arbejde i udviklingsafdelingen hos LEGO og fra samarbejdet med Personics. Men samarbejdet er ikke et bekendtskab uden udfordringer. Begge virksomheder føler, at de har brugt meget tid på samarbejdet. Det betyder dog samtidig også, at deltagerne får lov til at arbejde mere omfattende med tingene.

– Vi har haft lejlighed til at arbejde med terapeuter og pædagoger over en lang periode. Det gav mulighed for en iterativ proces, hvor Sølunds personale har udvist usædvanlig stort engagement. Vi har fået et netværk, som vi kan trække på bagefter. Det har fungeret rigtigt godt, at personale og beboere optrådte som fælles enhed, siger Sven Borch Nielsen, der er direktør for Personics. Og Jørn Eskildsen tilføjer:

– Vores arbejdsmetode har været den samme, som vi plejer at bruge, men vi har med projektet fået suppleret vores værktøjskasse med nye værktøjer. Vi har haft mere tid til at bruge værktøjerne, end vi normalt har. Sven Borch Nielsen er meget enig:

– Vi har altid arbejdet med brugerdreven innovation og udviklet vores produkter sammen med slutbrugere, så det er ikke nyt for os. Men de processer har ligget i mere faste rammer med strammere tidsplan og et klart defineret mål. I Sølundsamarbejdet har vi defineret tingene undervejs, og det har været befriende at prøve, siger Sven Borch Nielsen. Fremover vil han sætte mere tid af til proces og kombinere denne med et klart defineret mål. Målrettet proces viser sig at været nyttigt værktøj til udvikling af nye, brugbare produkter.