Studerende i praktik

 Studerende i praktik
Hvordan hænger teori og praktik sammen i pædagoguddannelsen? Er den studerende klædt på til at møde virkeligheden i en boform for mennesker med udviklingshæm-ning, og er praktikstedet omvendt også klædt på til at vejlede den studerende? VISS.dk har inviteret sig inden for i Boenhed 8, Landsbyen Sølund, til en samtale med pædagog-studerende Isabel Kragelund og pædagog Malene Friis Sørensen om deres samarbejde og syn på uddannelse.
Af Liselotte Petersen, formidlingskonsulent, VISS.dk

 


Isabel har været på arbejde i grøn gruppe i dag, sammen med en meget interesseret beboer Ditlev Nielsen tager hun og Malene imod i de lyse rum, hvor fotos af husets beboere på væggene byder gæster velkommen: her bor vi! Isabel er i sin første lønnede praktik og har nu cirka to et halvt år tilbage af uddannelsen på Jydsk pædagogseminarium, VIA, hvor hun har linjefag i ”Udtryk, musik og drama”. Første ulønnede tre måneders praktik forgik i en børnehave, hvor Isabel var glad for at være: ”Det var hyggeligt, men det var ikke den store passion for mig,” beskriver hun. Til gengæld lyser øjnene af begejstring, når hun fortæller om praktikken i Boenhed 8 og stedets målgruppe: mennesker med udviklingshæmning, som har en lav kognitiv udviklingsalder:”Jeg får lov til mere. Det er rigtig fedt, at jeg har ansvaret for en gruppe – jeg er alene i den grønne gruppe om morgenen, her bliver man skubbet – ikke på den forkerte måde, men den gode måde. Der er fokus på, hvordan den studerende har det,” fortæller Isabel. Sidst på uddannelsen er det muligt at specialisere sig, og Isabel er ikke i tvivl om, at det bliver inden for det socialpædagogiske område. Inden praktikopholdet havde Isabel arbejdet med et selvvalgt tema: selvbestemmelse og mennesker med udviklingshæmning, og, som uddannelsen er opbygget i dag, er det kun her hun har sin teoretiske viden om specialområdet fra.

Efteruddannelse og specialisering af pædagoguddannelsen
Isabel har kunnet overføre sin teori om børn og anerkendende pædagogik til sit arbejde i Boenhed 8, men hun kan se en kæmpe fordel i, at revideringen af pædagoguddannelsen og genindførelsen af specialeopdelingen vil gøre kommende studerende bedre teoretisk funderet inden praktikken. Til gengæld skal man langt hurtigere vælge sin specialisering end nu, hvilket tvinger den studerende til at foretage et valg, inden man har haft de to første praktikperioder, som nu er med til at kvalificere valget. Teori først og praktik bagefter – sådan lærer Isabel bedst, men i virkeligheden flyder teori og praksis efterhånden sammen, og indlæringsprocesserne supplerer hinanden begge veje på en god måde, mener hun. Malene, der har 11 år på CV’et som pædagog, er også positivt indstillet over for den nye specialisering. Hun er uddannet under den nuværende ordning, hvor de studerende som hun siger ”ved lidt om en hel masse.
Det kræver specialviden uanset, hvilket område du arbejder med, og den kan ingen af os sidde inde med fra start af. Når vi får en nyuddannet ud, så er det her, de skal til at starte med at lære – nu kommer vi til at starte på et højere niveau.” Hun håber, at hendes målgruppe: