Artikler

Klar, parat START

"Tillykke med din nye titel som pædagog"

gDownload artiklen

a2012

Tema: Uddannelse

Efteruddannelse og implementering i praksis

Reformen af pædagoguddannelsen 2014 genindfører en specialisering, som eksisterede på pædagoguddannelserne før 1992 i en tilsyneladende erkendelse af, at nyuddannede pædagoger i…

gDownload artiklen

a25-04-2016

Tema: Uddannelse

Studerende i praktik

Hvordan hænger teori og praktik sammen i pædagoguddannelsen?

gDownload artiklen

a25-04-2014

Tema: Uddannelse

Fra generalist til specialist

Pædagoguddannelsens forandring træder i kraft til august 2014. Generalistuddannelsen bliver til en specialiseringsuddannelse med tre spor.

gDownload artiklen

a25-04-2014

Tema: Uddannelse

Sekoia - fra installation til implementering

I efteråret 2015 påbegyndte man i Landsbyen Sølund et pilotprojekt med Sekoia, som er et digitalt værktøj, der umiddelbart benyttes til arbejdsstyring, dokumentation og kommunik…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Uddannelse

Organisatorisk læring - en forandringsproces

Vores samfund er i konstant forandring. Forandringer initieret af ude- og indefra kommende tiltag. Som organisationer i bred forstand (myndigheder, institutioner, botilbud, skol…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Uddannelse

Guldægget ligger i ledelse

Kompetente fagpersoner er et afgørende grundstof i enhver organisation. Derfor er ledelse af kompetenceudvikling en vigtig ledelsesdisciplin.

Men nogle gange havner ko…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Uddannelse