Artikler

Mental sundhedsfremme via grønnere livsstil

At være barn i 2019 kan være stressende og udmattende. Uanset om det også forholdt sig sådan, da du var barn og ung, og på trods af vores fremskridt inden for flere samfundsområ…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Sundhed

Lavt stofskifte og udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning har en øget risiko for at opleve forstyrrelser i stofskiftet, deriblandt lavt stofskifte. Lavt stofskifte kan medføre en lang række kognitive og …

gDownload artiklen

a2019

Tema: Sundhed

Pædagogik mellem soma, psyke og hverdagsliv

- en refleksion fra praksis

Jeg vil i denne artikel prøve at anskueliggøre, hvordan vi kan skabe en understøttende ramme for beboernes trivsel, når samarbejdet mellem …

gDownload artiklen

a2019

Tema: Sundhed

Et socialt samvær i bevægelse

I arbejdet med mennesker med demens og fysisk aktivitet er der foretaget en række spændende tiltag, som er med til at skabe mere bevægelse i den enkeltes hverdag. Dette ses ikke…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Sundhed

Når 2 + 2 bliver 5

Om nødvendigheden af tværfagligt samarbejde for trivsel og sundhed blandt psykisk udviklingshæmmede. Et betydeligt dilemma indenfor sundhedspolitikken er, at borgere under offen…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Sundhed

Roller, ressourcer og relationer

Om nødvendigheden af tværfagligt samarbejde for trivsel og sundhed blandt psykisk udviklingshæmmede. Et betydeligt dilemma indenfor sundhedspolitikken er, at borgere under offen…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Sundhed

Sundhed

Ord som sundhed, sygdom, kost, idræt, bevægelse, plus/minus diagnoser, økologi, fra jord til bord, livsstil, forebyggelse, bæredygtighed møder os overalt. Hvad er op og ned i su…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Sundhed

En ny generation af pædagoger

Sundhed er på dagsordenen .Politikerne har længe talt om forebyggelse, og det kan nu ses på de pædagogstuderendes mulighed for at tone deres uddannelse med en sundhedsprofil og …

gDownload artiklen

a2013

Tema: Sundhed

En ny generation af pædagoger

Et tværfagligt samarbejde har i løbet af to år udviklet sig til et fantastisk frirum, hvor vaner brydes, og de oplever, at motivationen hos alle er i top: beboernes sundhedstils…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Sundhed

Skovgymnastik - faglige refleksioner og en case

Naturen giver nogle helt andre muligheder end indendørstræning, fordi vi får meget ”foræret” her. Alene det at gå i den bløde og ujævne skovbund er god træning, særligt den prop…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Sundhed