Artikler

Innovation i praksis

I disse dage afslutter vi innovationsprojektet, som har til formål at undersøge effekten af snoezelmiljøer i et samarbejde mellem private firmaer, to plejecentre målrettet menne…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Sansestimulation

Videnskabsteori og paradokser i pædagogiske undersøgels…

Det er sikkert de færreste pædagoger, som i det daglige går rundt og tænker på videnskabsteori, og som overvejer, hvilken betydning denne har for vores måde at anskue verden på.…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Sansestimulation

Hvad er sanseintegration og snoezelen?

Denne artikel giver indblik i dele af den viden, som vi i innovationsprojektet har formidlet til de deltagende medarbejdere i projektet. Indgående viden omkring sanseintegration…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Sansestimulation

Snoezelnetværket – et fagligt forum til inspiration

Et fagligt netværk kan komme mange mennesker til gode på forskellige vis. Hensigten er først og fremmest at inspirere, dele, sparre etc. Marian Fyrkilde står i spidsen for Snoez…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Sanseintegration - Snoezelen

Har snoezelen effekt?

Snoezelen anvendes i dag over store dele af den vestlige verden, og betragtes som et relevant tilbud til børn og voksne med forskellige udviklingsforstyrrelser. Men hvad siger f…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Sanseintegration - Snoezelen

Snoezelen -Et sansehus -En efteruddannelse

Efter syv år med det smukke snoezelhus, Guldhornet i hjertet af Landsbyen Sølund, er det tid til evaluering og nytænkning. 

gDownload artiklen

a2016

Tema: Sanseintegration - Snoezelen

Hul igennem til sanserne

Kontakten til et menneske med kognitive vanskeligheder går gennem sanserne. Mennesket med en demenssygdom har i ligeså høj grad brug for at få dækket behovet for sansestimulatio…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Demens

Sansestimulation og neuropædagogik

De fleste af os er født med en iboende trang til at udforske verden omkring os, hvorved vi løbende udsætter os selv for en varieret mængde stimuli. Hvis hjernen ikke er god til …

gDownload artiklen

a2010

Tema: Sansestimulation

Sansestimulering for at bedre Sanseintegration

Sanseintegration er hjernens evne til at kunne modtage og bearbejde stimuli, og er en fortløbende proces, der foregår hele livet. De problemer, der ses ved forstyrret sanseinteg…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Sansestimulation