Artikler

Relation og struktur

Om musikkens muligheder for at skabe form og indhold i relationen - og om vores evne til at opbygge gode relationer med hver enkelt borger som en afgørende forudsætnin…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Relationer

Struktur viser vejen

Struktur, forberedelse, tydelighed, forudsigelighed, rutiner, overblik – kært barn har mange navne, men hvad mener vi egentlig, når vi siger, at vi arbejder struktureret, eller …

gDownload artiklen

a2020

Tema: Relationer

Pædagogisk arbejde med det HELE menneske

Når man arbejder på det specialpædagogiske område, hvor sundheds-, social- og specialpædagogik praktiseres, hersker der forskellige fagligheder. Denne artikel handler om, hvorda…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Relationer

Pårørendesamarbejde – et ”must” i vores kerneopgave som…

Familie og venner har en betydningsfuld rolle og funktion i menneskers liv. De er med til at forme og give vores liv indhold, perspektiv og betydning. De er en del af vores hist…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Relationer

Når juraen møder virkeligheden

Som borger i Danmark har man ret til at bestemme over sit eget liv, hvor vi vil bo, hvad vi vil spise, hvordan vi vil gå klædt, eller hvem vi eksempelvis vil giftes med. Men hvo…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Relationer

Vi skal mødes, inden vi har brug for det! – et psykolo…

Der kan være langt fra politik til praksis i pårørendesamarbejdet. Opbygningen af tillidsfulde samarbejdsrelationer med pårørende kræver, at man som fagperson tilpasser sin tilg…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Relationer

Afmagtens styrke

Afmagt opfattes som noget negativt, men i mit univers kan vi lære meget af den. Afmagten kan blive et aktivt redskab, som bl.a. stiller spørgsmål som fx, hvad er det, vi ikke ha…

gDownload artiklen

a2011

Tema: Relationer

Fremtidens ydelse er nærvær

Alle medarbejdere kan lære at tage ansvar for sine relationer og blive nærværende over for borgeren, hvilket giver selvbestemmelse til borgeren og større arbejdsglæde for medarb…

gDownload artiklen

a2011

Tema: Relationer

Når krybben er tom…

Når krybben er tom bides hestene, er ikke blot et ordsprog, men en realitet. Den seneste debat om de kommunale udgifter til mennesker i enkeltmandsprojekter med særlige behov bl…

gDownload artiklen

a2010

Tema: Relationer