Artikler

Sundhed, pædagogik og psykiatri i arbejde med mennesker…

Landsbyen Sølund, der er beliggende midt i Skanderborg, er med godt 220 beboere landets største boform og aktivitetstilbud med døgndækning for mennesker med svær udviklingshæmni…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Psykiatri

Psykisk sårbarhed

Psykisk sårbarhed rammer særligt ofte mennesker med udviklingsforstyrrelser. Hvad kan årsagen være? Hvordan kan det forebygges? Der lånes svar fra et salutogenetisk perspektiv o…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Psykiatri

Psykisk sårbarhed - en almenmenneskelig tilstand?

Med denne artikel vil jeg gerne appellere til, at psykisk sårbarhed anvendes som et begreb, der opfordrer til at være nysgerrig, undersøgende og lydhør, og at begrebet ikke ende…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Psykiatri

Det svære kræver samarbejde

Væksthuset er et specialiseret, socialt, psykiatrisk og sundhedsfagligt tilbud til borgere i Skanderborg kommune. Vi mødes til en snak, om hvordan man arbejder sammen som fagper…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Aktuelle artikler

Diffus hjerneskade og komorbide psyk. forstyrrelser

Omkring hvert tredje menneske med mental retardering har en psykiatrisk lidelse. Mennesker med mental retardering rammes især af personlighedsforstyrrelser og autistiske træk el…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Psykiatri

At se hele mennesket-et pæd. og psyk.samarbejde.

Det pædagogiske personale kender de borgere, som de arbejder med, mens det lægefaglige personale kender sygdomssymptomerne. Hvad sker der, hvis man forener den viden, de to tilg…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Psykiatri