Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik

Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelse

Den neuroaffektive udvikling handler om hjernens udvikling af evnen til at regulere stress og følelser. Nyere forskning peger på, at samspillet med andre mennesker spiller en afgørende rolle for vores neuroaffektive udvikling, og at den pædagogiske tilgang bør tilpasses den enkelte borgers tilpasningsreaktioner og udviklingsniveau.

VISS, Videnscenter Sølund Skanderborg, har på den baggrund udformet en udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogisk for mennesker med funktionsnedsættelse, som bl.a. er beskrevet i en ny bog: Integrativ neuropædagogik –en grundbog, og som behandles nærmere i artiklen Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelse af Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent i VISS, og Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent i VISS, udgivet i tidsskriftet SOCIAL UDVIKLING august/september 2020, som kan læses her:

Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelse