Artikler

Vejen mod mere bevægelse på bostederne i hverdagen

Hvis balancen er ustabil eller sanserne er udfordret, så bliver ens bevægelsesmønster begrænset og simple ting, som at tage tøj på eller deltage i andre dagligdags aktiviteter, …

gDownload artiklen

a2020

Tema: Pædagogisk tilgang

Sundhed, pædagogik og psykiatri i arbejde med mennesker…

Landsbyen Sølund, der er beliggende midt i Skanderborg, er med godt 220 beboere landets største boform og aktivitetstilbud med døgndækning for mennesker med svær udviklingshæmni…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Pædagogisk tilgang

Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker…

Den neuroaffektive udvikling handler om hjernens udvikling af evnen til at regulere stress og følelser. Nyere forskning peger på, at samspillet med andre mennesker spiller en af…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Pædagogisk tilgang

Sundhed og pædagogik: samspil eller modspil?

I tider med stort fokus på sundhed risikerer man, at sundhedsperspektivet fortrænger pædagogikken!

Denne påstand reflekterer fire ledere i Landbyen Sølund over: Elin D…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Pædagogisk tilgang

Pædagogiske udfordringer løses ikke, hvis somatikken bø…

I den specialpædagogiske verden mødes borgere oftere af medarbejdere med pædagogiske frem for sundhedsfaglige kompetencer. Mange borgere har væsentlige sundhedsfaglige problemer…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Pædagogiske tilgange

Pædagogisk arbejde med det HELE menneske

Når man arbejder på det specialpædagogiske område, hvor sundheds-, social- og specialpædagogik praktiseres, hersker der forskellige fagligheder. Denne artikel handler om, hvorda…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Pædagogisk tilgang

Udredning af borger ud fra en neuroaffektiv tilgang

- et typisk forløb fra A til Z på vejen mod det ideelle

Med udgangspunkt i en case om udredning af en borger (anonymiseret) giver denne artikel et eksempel på, hvordan…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Pædagogisk tilgang

Neuroaffektiv udvikling

Den neuroaffektive udvikling handler om hjernens udvikling af evnen til at regulere stress og følelser. Nyere forskning peger på, at samspillet med andre mennesker spiller en af…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Pædagogisk tilgang

Skræddersyet pædagogik

Vi ved fra viden om neuroaffektiv udvikling, at den pædagogiske tilgang bør skræddersyes til den enkelte borgers behov. VISS har på den baggrund, som en del af den integrative n…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Pædagogisk tilgang

Et naturligt pædagogisk rum

At være i pagt med naturen, at komme tæt på naturen, at leve bæredygtigt fremhæves i dag som positive afsæt for et godt liv. I medierne præsenteres vi for et utal af eksempler p…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Pædagogisk tilgang

Mere natur for mennesker med bevægelseshandicap

De seneste års forskning har vist, at der er en tæt sammenhæng mellem vores helbred og det at have adgang til grønne områder. Ophold i naturen kan virke stressreducerende; vores…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Pædagogisk tilgang

Naturen: Fra nytteværdi til egenværdi

Sneen dækker jorden som et blødt hvidt tæppe, og foran os falder bakken stejlt ned mod søen. Pludseligt brydes stilheden af vild jubel, da den første med god fart og sneen flyve…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Pædagogisk tilgang

Pædagogens vidensformer

Den danske velfærdsmodel har gennem en lang årrække været under forandring. Nye styringsformer og nye reformer inden for forskellige velfærdsområder har set dagens lys med det f…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Socialpædagogens rolle i fremtiden – set ud fra et lede…

Nye tendenser i samfundet og den måde, velfærdsydelser organiseres på, stiller nye og større krav til fremtidens pædagog. Der stilles krav om stadig mere kvalificeret samarbejde…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Fremtidens pædagog i et borgerperspektiv

Hvilke personlige og faglige kvaliteter og kvalifikationer skal fremtidens pædagog besidde? Dette spørgsmål debatteres og undersøges ofte i pædagogfaglige og forskningsmæssige s…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Pædagoger stiller ikke diagnoser - eller gør de?

I det pædagogiske felt stilles der ikke diagnoser, men der laves neuropædagogiske udredninger og beskrivelser. Kan dette, på samme måde som en diagnose, føre til stigmatisering …

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Praksisfortællinger i praksis

På døgninstitutionen Skovbo har personalet arbejdet med praksisfortællinger i en længere årrække. Jeg har derfor aftalt et møde med afdelingsleder, Lis Bach og pædagog, Jette Je…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Pædagogisk tilgang