Artikler

Pædagogisk arbejde med det HELE menneske

Når man arbejder på det specialpædagogiske område, hvor sundheds-, social- og specialpædagogik praktiseres, hersker der forskellige fagligheder. Denne artikel handler om, hvorda…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Pædagogisk tilgang

Skræddersyet pædagogik

Vi ved fra viden om neuroaffektiv udvikling, at den pædagogiske tilgang bør skræddersyes til den enkelte borgers behov. VISS har på den baggrund, som en del af den integrative n…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Pædagogisk tilgang

Neuroaffektiv udvikling

Den neuroaffektive udvikling handler om hjernens udvikling af evnen til at regulere stress og følelser. Nyere forskning peger på, at samspillet med andre mennesker spiller en af…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Pædagogisk tilgang

Udredning af borger ud fra en neuroaffektiv tilgang

- et typisk forløb fra A til Z på vejen mod det ideelle

Med udgangspunkt i en case om udredning af en borger (anonymiseret) giver denne artikel et eksempel på, hvordan…

gDownload artiklen

a2019

Tema: Pædagogisk tilgang

Naturen: Fra nytteværdi til egenværdi

Sneen dækker jorden som et blødt hvidt tæppe, og foran os falder bakken stejlt ned mod søen. Pludseligt brydes stilheden af vild jubel, da den første med god fart og sneen flyve…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Pædagogisk tilgang

Mere natur for mennesker med bevægelseshandicap

De seneste års forskning har vist, at der er en tæt sammenhæng mellem vores helbred og det at have adgang til grønne områder. Ophold i naturen kan virke stressreducerende; vores…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Pædagogisk tilgang

Et naturligt pædagogisk rum

At være i pagt med naturen, at komme tæt på naturen, at leve bæredygtigt fremhæves i dag som positive afsæt for et godt liv. I medierne præsenteres vi for et utal af eksempler p…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Pædagogisk tilgang

Pædagoger stiller ikke diagnoser - eller gør de?

I det pædagogiske felt stilles der ikke diagnoser, men der laves neuropædagogiske udredninger og beskrivelser. Kan dette, på samme måde som en diagnose, føre til stigmatisering …

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Fremtidens pædagog i et borgerperspektiv

Hvilke personlige og faglige kvaliteter og kvalifikationer skal fremtidens pædagog besidde? Dette spørgsmål debatteres og undersøges ofte i pædagogfaglige og forskningsmæssige s…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Socialpædagogens rolle i fremtiden – set ud fra et lede…

Nye tendenser i samfundet og den måde, velfærdsydelser organiseres på, stiller nye og større krav til fremtidens pædagog. Der stilles krav om stadig mere kvalificeret samarbejde…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Pædagogens vidensformer

Den danske velfærdsmodel har gennem en lang årrække været under forandring. Nye styringsformer og nye reformer inden for forskellige velfærdsområder har set dagens lys med det f…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Pædagogisk tilgang

Praksisfortællinger i praksis

På døgninstitutionen Skovbo har personalet arbejdet med praksisfortællinger i en længere årrække. Jeg har derfor aftalt et møde med afdelingsleder, Lis Bach og pædagog, Jette Je…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Pædagogisk tilgang

Når adfærden bøvler

Der er behov for en særlig og målrettet pædagogisk indsats for borgere med Autismespektrum forstyrrelser i fht. borgernes sansebearbejdnings- og sensoriske vanskeligheder. …

gDownload artiklen

a2015

Tema: Autisme og sanseintegration

På jagt efter ”god” socialpædagogisk praksis

Hvordan definerer man socialpædagogik? Ikke umiddelbart det mest saftige spørgsmål man kan kaste sig over, men til gengæld et vanskeligt et af slagsen. I disse år, hvor krisen k…

gDownload artiklen

a2012

Tema: Pædagogisk tilgang

Når tværfaglighed beriger

Vi har sat to forholdsvis nyansatte boenhedsledere i stævne. Nyansat er måske så meget sagt, men når 25 og 40 års jubilarerne står i kø, så er man nyansat, når ansættelseskontra…

gDownload artiklen

a2012

Tema: Pædagogisk tilgang

En ny tilgang

En anerkendende tilgang er sat i højsæde og udtalelser, som ”jeg ser et menneske som har vanskeligheder” frem for ”et vanskeligt menneske” høres på gangene på Knud Lavard Centre…

gDownload artiklen

a2012

Tema: Pædagogisk tilgang

Hvis jeres gruppe var en skulptur….

Vi mødes med to tidligere kolleger ved Ungetilbuddet Bymosevej i Århus V til et interview en våd decemberdag, hvor de har indvilget i at give deres bud på, hvad der kan ligge i …

gDownload artiklen

a2012

Tema: Pædagogisk tilgang

På vej mod et pædagogisk fagsprog

Du har sat dig så meget ind i dit arbejdsområde, at du har forudsætninger for at forstå, hvad der foregår og for at have et bud på, hvilken vej, der ville være god at gå. Men de…

gDownload artiklen

a2010

Tema: Pædagogisk tilgang

Den professionelle rolle i arbejdet med mennesker med h…

Når pressen bringer de kedelige historier om botilbud for handicappede, hvor beboerne mistrives eller er udsat for overgreb, så slipper man historierne, når ”de ansvarlige” bliv…

gDownload artiklen

a2010

Tema: Pædagogisk tilgang

Rend mig i rummeligheden og anerkendelsen!

Den anerkendende samtale, rummelighed, kærlighedsteams, kærlighedsledelse, magtfrie rum, coaching, reflekterende grupper- you name it, forsæt selv listen.Du har sikkert allerede…

gDownload artiklen

a2008

Tema: Pædagogisk tilgang