Artikler

Lær mennesket bag diagnosen at kende

Som professionelt pædagogisk personale, der arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, kan vi opleve, at tilbud om efteruddannelse, kurser og viden er mange o…

gDownload artiklen

a2022

Tema: Metoder

Videnskabsteori og paradokser i pædagogiske undersøgels…

Det er sikkert de færreste pædagoger, som i det daglige går rundt og tænker på videnskabsteori, og som overvejer, hvilken betydning denne har for vores måde at anskue verden på.…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Metoder

Praksisfortællinger i praksis

På døgninstitutionen Skovbo har personalet arbejdet med praksisfortællinger i en længere årrække. Jeg har derfor aftalt et møde med afdelingsleder, Lis Bach og pædagog, Jette Je…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Metoder

Musikterapi som metode ift. mennesker med autisme og de…

I musikterapi bruges musik som et redskab til at understøtte en udviklingsproces hos den enkelte. Det er ikke et mål i sig selv at deltagerne laver musik i traditionel forstand,…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Autisme og sanseintegration

Det professionelle kærlighedsbegreb -nu og i fremtiden

Med kærlighed som den væsentligste værdi i Gentle Teaching – kan Gentle Teaching også beskrives som et professionelt kærlighedsbegreb, hvilket kan lyde som en anakronisme.

gDownload artiklen

a2012

Tema: Metoder - Gentle Teaching

Introduktion til filosofien og metoderne

Gentle Teaching – et filosofisk menneskesyn: ”For mig er essensen af Gentle Teaching, at vi ikke symptom behandler, at vi går bag om handlingen, og ser på hvilken følelse, der l…

gDownload artiklen

a2012

Tema: Metoder - Gentle Teaching

Introduction to the philosophy and the methods

Gentle Teaching – a philosophical view of human nature ”To me, the essence of Gentle Teaching is that we do not treat the symptoms; that we go behind the behaviour, and look at …

gDownload artiklen

a2012

Tema: Metoder - Gentle Teaching

The professional concept of love – now and in the futur…

Love – a multidimensional concept; With love being the most significant value of Gentle Teaching, it can also be described as a professional concept of love, which can sound lik…

gDownload artiklen

a2012

Tema: Metoder - Gentle Teaching

The 5 Levels of Contact

My work with children and adults with severe mental and physical handicaps is influenced by the American psychologist John McGee and his philosophy, Gentle Teaching: A good rela…

gDownload artiklen

a2010

Tema: Metoder - Musik

De 5 kontaktniveuaer

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for al…

gDownload artiklen

a2010

Tema: Metoder - Musik

Hvad er Snoezelen?

Ordet Snoezelen er en sammentrækning af to hollandske ord snuffelen og doezelen, der betyder henholdsvis snuse og døse. Det er en aktivitet, der tilbydes personer, der har vansk…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Metoder - Snoezelen

Living Lab Sølund

Har I et nyt produkt eller en service, I er ved at udvikle? Har I lyst til at afprøve jeres produkt i et virkeligt og levende miljø? Så kan Landsbyen Sølund være ”Living Lab” fo…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Metoder - Snoezelen

Snoezelen: Oplevelse, sanseintegration og terapi

Snoezelen har eksisteret i over 35 år og kom til Danmark for 20 år siden. Undervejs har Snoezelen udviklet sig i forskellige retninger. Hvor kommer Snoezelen fra? I hvilke retni…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Metoder - Snoezelen

Bodyguards og Gentle Teaching

Vores fælles filosofi er Gentle Teaching. Grundidéen i Gentle Teaching er, at alle mennesker ønsker at give og modtage kærlighed.

 

gDownload artiklen

a2009

Tema: Metoder - Gentle Teaching

Lad mig hjælpe dig med din indre smerte

Vi har sat hinanden stævne i et mødelokale midt i København i et opgangsbofællesskab for udviklingshæmmede i Københavns kommune. Fire hjemmevejledere for borgeren "Klara" har de…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Metoder - Jeg støtte

Hun giver historien liv…

Det begyndte egentlig som et spørgsmål tilbage i slutningen af 80'erne. Hvordan kan det være, at der er så mange udviklingshæmmede, der har det så svært med sig selv og er så ud…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Metoder - Livshistorie

Livshistorien som pædagogisk arbejdsredskab

Siden midten af 80érne har jeg undret mig over, hvordan det det kunne være, at en del mennesker med udviklingshæmning havde det så svært med sig selv og viste det ved at være en…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Metoder - Livshistorie

Kontakten før metoden

Erfaringerne fra to Jeg-støttende samtaleforløb har været, at det er godt at have en model og metoder for samtaleforløbene, men det vigtigste er stadig, at samtalepartneren har …

gDownload artiklen

a2008

Tema: Metoder - Kontakten før metoden

Menneske & Musik

I begyndelsen var musikken... livmodermusikken som indhyllede fosteret. Hver celle bliver bevæget af denne musik, som er lydene fra morens krop - lyden af hendes åndedræt, af he…

gDownload artiklen

a2008

Tema: Metoder - Musik

Livets historie er identiteten

”Han må begynde forfra på sit liv – det er aldrig for sent” fortæller Susanne Hollund om beboeren Kim, som er udviklingshæmmet og uden talesprog. I en alder af 48 år fik Ki…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Kontakten før metoden

Marte Meo og problemskabende adfærd

Mennesker med problemskabende adfærd skaber ofte angst og konflikter i samspillet med andre. Det påvirker ofte den måde, vi som professionelle ser og møder dem på. Vi ser det, d…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Marte Meo

Bryd mønstre med Marte Meo metoden

Marte Meo er en metode, som fokuserer på samspillets udviklingsstøttende kræfter. Marte Meo betyder ved egen kraft, og refererer til, at såfremt vi møder den enkelte bruger på h…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Marte Meo

Jeg støttende samtaler

At udtrykke følelser og stemninger i fortrolighed med et andet menneske kan have samme virkning som at tænde lyset i børneværelset, når det spøger. Ord og stemninger forløser og…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Jeg støtte

Jeg-støtte på Fuglekær

På Fuglekær Udviklingscenter er der taget en beslutning om, at alle borgere skal tilbydes mindst en times ugentlig jeg-støttende samvær med en pædagog, som skal sikre, at alle f…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Jeg-støtte

Modbilleder og forebyggelse

I Landsbyen Sølund har vi arbejdet med kultur og holdninger i mange år. Ikke i form af forkromede værdidebatter og værdigrundlag. Men i hverdagen, i mødet mellem beboer og medar…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Gentle Teaching

Hvem ville du helst rejse jorden rundt med?

Billetterne ligger klar, jordomrejsen er bestilt. Du har ikke selv pakket tasken, du ved ikke, hvor rejsen går hen, og du aner ikke, hvem du skal følges med. Hvilket mareridt!

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Gentle Teaching

Vi sætter liv i et eventyrligt guldhorn

Forstil dig at få lov til at bryde din isolation. Og forstil dig så at få behagelige og venlige sanseoplever, der kan slå bro mellem ens kaotisk indre verden og én på en gang ud…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Metoder - Snoezelen