Musikalsk talentudvikling - for elever med særlige behov

Musikalsk talentudvikling - for elever med særlige behov

Musikalsk talent hos mennesker med nedsat funktionsevne er en ofte overset ressource, mener Yossi Karutchi, der underviser elever med særlige behov på Musikskolen Laura i et forløb med særlig fokus på talentudvikling og inklusion.

Af Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent på VISS

Jeg har sat Yossi stævne en lun efterårsdag på en cafe i Århus Midtby for at høre lidt mere om tankerne bag hans arbejde. Vi bestiller kaffe og sætter os i et stille hjørne, hvor det er muligt at tale uforstyrret.

Vil du først fortælle lidt om din baggrund?
Jeg er født og opvokset i Israel, men har boet i Danmark siden 1994.  Jeg er musiker og uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.  Jeg har dog altid, ved siden af mit musikliv, på forskellig måde arbejdet med mennesker med særlige behov. Fx har jeg arbejdet som musiklærer på en specialskole og som vikar i et bofællesskab for voksne med nedsat funktionsevne.

Kan du kort beskrive idéen eller visionen bag din musikundervisning?
Jeg mener, at musikalsktalent hos mennesker med nedsat funktionsevne er en overset ressource, som trænger til at komme frem i lyset.

Det musikalske talent, jeg har mødt i mit arbejde med mine elever, er på det samme niveau som hos alle andre mennesker. Der er dog ofte meget, der begrænser dem i at udfolde talentet.


Hvad kunne det være?
Det kan være deres handicap fx i form af motoriske vanskeligheder i forhold til at kunne spille på et instrument eller udtale ord korrekt. Det kan også være kognitive vanskeligheder; her oplever jeg typisk vanskeligheder med opmærksomhed og hukommelse. 

Endelig kan det være følelsesmæssige vanskeligheder i form af fx utryghed og angst.

Men begrænsningerne kan også være i omgivelserne, som det ikke at have adgang til musik og musikundervisning på lige fod med alle andre.

Mennesker med handicap konfronteres i det hele taget i deres hverdag langt oftere med deres begrænsninger frem for deres ressourcer. Og det har selvfølgelig en kæmpe betydning for deres selvbillede og lyst til at lære. Her er talentet for mig nøglen til oplevelse af succes.

Det at opleve succes giver motivation, som igen giver mulighed for udvikling.

Kan du fortælle noget om selve processen i undervisningen?
Mit udgangspunkt i undervisningen er altid at lede efter elevernes særlige talent og prøve at bevidstgøre dem om denne færdighed.

Når jeg møder en ny elev, forsøger jeg at møde vedkommende åbent og undersøgende. Mit fokus er på at give eleven følelsen af, at jeg er her for at finde ud af, hvad du er god til og hjælpe dig med at udtrykke det.

Jeg præsenterer eleverne for forskellige instrumenter for at finde ud af, hvad de umiddelbart kan lide og har lettest ved. Nogle er tiltrukket af rytme og rytmiske instrumenter, andre er gode til at bruge deres stemme.

I undervisningen er mit nærvær afgørende, det er vigtigt, at jeg reagerer straks, når eleven fx rammer en tone rigtigt, spiller en rytme eller husker ordene i en sang. Eleven har brug for mig som spejl for selv at opdage og opleve sit eget talent.

Jeg præsenterer dem også for forskellige typer musik for at udvide deres musikalske lydbillede. Hvis de kan li’ pop, præsenterer jeg dem for alle former for pop som fx Beatles, pop fra 80’erne, pop fra 90’erne, ikke kun Rasmus Seebach eller Kandis.

Selve musikundervisningen tager udgangspunkt i en sang eller melodi, som eleven har valgt.

I undervisningen er det et mål, at processen skal munde ud i et produkt, dvs. en cd med elevens egen musik. I denne del af processen møder eleven de samme udfordringer som enhver anden kunstner, der indspiller sin musik. Jeg vægter, at produktet har en høj musikalsk kvalitet, der præsenterer elevens talent på den bedst mulige måde. Jeg oplever, at dette har en stor betydning for eleverne og deres pårørende. Fx bliver forældrene ofte overraskede, stolte og rørte over at høre deres børn præsenteret på denne måde, og deres positive respons motiverer eleverne yderligere.


Nogle gange støder jeg i undervisningen også på udfordringer af rent praktisk karakter.

Jeg har fx en elev, der er utrolig musikalsk, men har mange fysiske begrænsninger; han er meget stiv i sine bevægelser, og det begrænser hans muligheder for at spille på mange forskellige instrumenter som guitar, bas eller klaver, selvom han godt kan forstå disse instrumenters rolle. Udfordringen blev derfor at udvikle et instrument, som han kunne spille på med de fysiske forudsætninger, han nu engang har. Hans største talent er hans rytmesans, og løsningen blev at udvikle et alternativt trommesæt, der gjorde det muligt for ham at bruge sine styrker.

Hvorfor synes du, det er vigtigt, at undervisningen skal foregå på en etableret musikskole og ikke på en specialskole?
En af grundene til at jeg iværksatte undervisningsforløbet på Musikskolen Laura var, at jeg ikke oplevede, at elever med særlige behov på lige fod med andre har mulighed for at deltage i undervisningen på de etablerede musikskoler.

Jeg synes, alle bør have lige adgang til det musikalske og kulturelle miljø, og mit mål er, at de elever, der går på mine forløb, opnår så mange færdigheder, at de på sigt kan deltage i den almindelige undervisning på musikskolerne.

Det er vigtigt at være i et kreativt og musikalsk miljø for at kunne udvikle sig musikalsk. At få lov til at udvikle sine ressourcer og talenter i fællesskab med andre er nemlig ikke et særligt behov, det er et menneskeligt behov.

Med disse opsummerende ord takker jeg mange gange Yossi for interviewet, drikker resten af min kaffe for bagefter atter at drage mod Skanderborg og VISS.
 

Musikskolen Laura: En privat musikskole i hjertet af Aarhus, der tilbyder instrument- og sangundervisning, musikhold og rytmik og nu også musikundervisning for elever med særlige behov.

Yossi Karutchi: Musiker, musiklærer, producer og lyddesigner. Er tre gange blevet nomineret og har to gange vundet Danish Music Awards.
Arbejder desuden som ekstern underviser samt konsulent i lyddesign på Designskolen Kolding.