Artikler

Musik leg og liv

– en pædagogisk metode til opbygning af tætte relationer

I Landsbyen Sølund bor der nogle af de mest sårbare mennesker i Danmark. Mange hundrede …

gDownload artiklen

a2022

Tema: Kommunikation og musik

Kroppens og hjertets sprog

Hvordan skaber man kommunikation med mennesker, der ikke har verbalt sprog? Det er en opgave mange medarbejdere, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning hele tiden skal…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Kommunikation

Der skal to til en tango

Min tilgang til højnelse af kommunikationskompetencerne hænger sammen med mine personlige erfaringer. Jeg er far til Kaja, som er døvblindfødt med store og omfattende funkt…

gDownload artiklen

a2011

Tema: Kommunikation

Her skal vi have dem i hænderne

I Landsbyen Sølund er der i  en boenhed samlet en specialgruppe af beboere med et syns- eller hørehandicap eller begge dele. Det kræver en helt speciel pædagogisk tilgang, …

gDownload artiklen

a2009

Tema: Kommunikation

Et bil-liv med mening

En blågrøn Renault sammen med 3 andre brugte biler på ladet af en stor autotrailer ruller ind på p-pladsen sidst på eftermiddagen. Endelig er den fremme. Poul har tålmodigt vent…

gDownload artiklen

a2011

Tema: Kommunikation

Der er sammenhæng mellem krop og stemme

De fleste af os tager vores stemme for givet og tænker ikke over, hvor meget den egentlig betyder for vores kommunikation med omverdenen. Den er stabil og pålidelig hos de flest…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Kommunikation

Konflikter som udtryksform

At arbejde engageret med udviklingshæmmede, der har tilknytningsforstyrrelser, anses med rette for meget krævende. Hvilke påvirkninger gør arbejdet krævende, og hvad der kan gør…

gDownload artiklen

a2010

Tema: Kommunikation

Biosensorkommunikation

Biosensorer kan måske understøtte relationen mellem udviklingshæmmede brugere og pædagogiske medarbejdere. Digitale repræsentationer af muskler der spændes, ændringer i hjertery…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Kommunikation

Kommunikationsteknologi – fra barn til voksen

VISS.dk har bedt IT-vejlederne på Stensagerskolens fortælle om deres arbejde med at udrede og tilpasse IT-kommunikationshjælpemidler til børn og unge, her lægges grunden ti…

gDownload artiklen

a2014

Tema: Kommunikation

Musikterapi som metode i fht. mennesker med autisme og …

I musikterapi bruges musik som et redskab til at understøtte en udviklingsproces hos den enkelte. Det er ikke et mål i sig selv at deltagerne laver musik i traditionel forstand,…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Autisme og sanseintegration