Artikler

Lykken er!

Hvem har ikke lyst til at være en del af en Liga for Lykke?

Vi higer som mennesker efter lykken, og alt efter den enkeltes individuelle mål for livet kan lykken findes…

gDownload artiklen

a2021

Tema: Etik og normalitet

Normalitet i forandring

I det daglige støder vi ofte på ordet ”normal”. Sommetider i forklædninger som ”normalområdet” eller ”normalfordeling”. Kendetegnende for alle sammenhænge er dog, at det tages f…

gDownload artiklen

a2021

Tema: Etik og normalitet

Normal eller optimal - i et pårørende perspektiv

Hvad betyder ”normal”? Hvis man slår ordet op, ser man, at det betyder ”almindelig” – modsat afvigende. Med denne definition er det vel ikke så underligt, at man som pårørende s…

gDownload artiklen

a2021

Tema: Etik og normalitet

Seksualitet og etik i det specialpædagogiske arbejde

Jens er 20 år. Han har diagnosen infantil autisme og mental retardering af svær grad. Han vil gerne kramme og snuse til personale og andre borgere. Han gnider sig op af kroppen,…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Etik

Privat og professionel etik i det pædagogiske arbejde

De fleste pædagoger har nok hørt om selvbestemmelsesretten, altså en borgers ret til at bestemme over sit eget liv. I etikken taler man om autonomiprincippet, der kan sidestille…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Etik

Etik og moral med pædagogisk kant

I mødet med andre mennesker støder vi ofte på etiske dilemmaer, der er karakteriseret ved, at vi ikke kan tilgodese to eller flere centrale etiske værdier på én og samme tid. Et…

gDownload artiklen

a2020

Tema: Etik

Huset er ladet med etik og faglighed

Hvad sker der, når man blander 3 erfarne pædagoger, 2 fagligt dygtige ledere med 4 unge fyre, der har forskellig etnisk baggrund, er middelsvært udviklingshæmmede med problemska…

gDownload artiklen

a2009

Tema: Etik

Den etiske udfordring

”Hvis I skal være et lys for andre, så kræver det fandeme, at I ikke brænder ud!” Sådan lød det afsluttende fra en svedende og ivrigt gestikulerende Jens Arentzen, der var hyret…

gDownload artiklen

a2007

Tema: Etik

Sådan gør vi ikke mere

Hvad er det, der sker, når man arbejder med mennesker med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne – mennesker, der har en voldsom udadreagerende adfærd. Grænsen for fo…

gDownload artiklen

a2008

Tema: Etik