Artikler

Diagnosticering af demens som løftestang til et godt li…

Antallet af mennesker med demens er stigende, også hos borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne. Det kan være en udfordring at få øje på begyndende tegn, og ikke mindst at…

gDownload artiklen

a2017

Tema: Demens

Spændende svært og meget nyt

Sådan siger Dorte Lindegaard, nyslået leder af bofællesskabet Vintervej i Aarhus. At vælge at sige farvel til et fast job og bevæge sig ud i ukendt land er en udfordring, som Do…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Demens

Velfærdsteknologi målrettet mennesker med demens

Demens udvikles i mange tilfælde langsomt og snigende. Symptomerne er i begyndelsen ofte uspecifikke, lette at overse og kan forveksles med fx milde symptomer på stress, depress…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Demens

Hul igennem til sanserne

Kontakten til et menneske med kognitive vanskeligheder går gennem sanserne. Mennesket med en demenssygdom har i ligeså høj grad brug for at få dækket behovet for sansestimulatio…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Demens

Musikterapi som metode i fht. mennesker med autisme og …

I musikterapi bruges musik som et redskab til at understøtte en udviklingsproces hos den enkelte. Det er ikke et mål i sig selv at deltagerne laver musik i traditionel forstand,…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Autisme og sanseintegration

Arkitektur og ældreboliger

Seniorhuset i Hinnerup rummer Danmarks første specialbyggeri for ældre med autisme. Ideen til og opførelsen af Seniorhuset er et samarbejde mellem Landsforeningen Autisme, Socia…

gDownload artiklen

a2015

Tema: Autisme og sanseintegration

Forankring i praksis

Den individuelle læring ved at komme på kursus er ofte stor, men at forankre læringen i organisationen som fælles viden er oftest meget sværere. Vi mødes en af deltagerne i pilo…

gDownload artiklen

a2014

Tema: Demens

Generationsmøder - også en form for inklusion

Jeg har besøgt Plejecenteret Kastaniehaven og Søndermarkens børnehave i Give. Årsagen er, som mange sikkert har set i medierne, at de har et samarbejde omkring generationsmøder,…

gDownload artiklen

a2014

Tema: Demens

Neuropædagogisk tilgang

De gode erfaringer fra et pilotprojekt resulterer nu i etableringen af en ny efteruddannelse i neuropædagogik rettet mod demensområdet. Vi taler med underviserne og stiller…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Demens

Der er åbnet en dør…

Demenskonsulent Anita Bisgaard, handicap- og ældresekretariatet i Skanderborg Kommune og demenskonsulent, Bente Nikolajsen, sundhedscenter i Holstebro Kommune deltog begge i pil…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Demens