Artikler

Når afvikling skaber udvikling

Inden for pædagogikken tales der ofte om udvikling, og begreber som pædagogiske udviklingsbeskrivelser og zonen for nærmeste udvikling fremstår som centrale elementer i den mode…

gDownload artiklen

a2021

Tema: Aktuelle artikler

Veje til lindring og ro i et afviklingsperspektiv

For at forstå hvad ro er, må vi vide noget om uro! Det at føle sig urolig eller angst er en del af menneskets overlevelses- og forsvarsmekanismer. For at overleve må vi tilpasse…

gDownload artiklen

a2021

Tema: Aktuelle artikler

Afvikling i et udviklingsperspektiv

I arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse er man som professionel vant til at arbejde med at få øje på ressourcerne og arbejde med at få beboeren til at udvikle nye færd…

gDownload artiklen

a2021

Tema: Aktuelle artikler