Artikler

Stress i et borgerperspektiv

Mennesker med ADHD oplever at have funktionsvanskeligheder, der giver anledning til en mængde svært håndterbare situationer i dagligdagen, hvilket er en stor belastning både for…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Eksekutive vanskeligheder

Styr på livet

Eksekutive funktioner er et neuropsykologisk begreb, der henviser til hjernens overordnede og styrende funktioner. 

gDownload artiklen

a2016

Tema: Styr på livet

Skolebørn med eksekutive vanskeligheder

Inklusion af børn med særlige behov, har været folkeskolens målsætning gennem mange år. Tankerne bag inklusionen er, at børnene kan hjælpes bedre i fællesskabet frem for at bliv…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Skolebørn med eksekutive vanskeligheder

Handicaperkendelse og eksekutive vanskeligheder

I Center for Bostøtte i eget Hjem i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune arbejder man recovery-orienteret med en tro på, at mennesker kan komme videre i livet selv…

gDownload artiklen

a2016

Tema: Handicaperkendelse og eksekutive vanskeligheder