Artikler

Stress og forebyggelse

Stress er blevet kaldt den nye folkesygdom, og særligt inden for det pædagogiske område er medarbejderne i risiko for at blive ramt af stress og udbrændthed. Heldigvis kan der g…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Arbejdsmiljø

Behandling af stress med osteopati

Du starter i et nyt job, oplever perioder med omstrukturering på arbejdspladsen eller skal håndtere særligt vanskelige problemstillinger i privatlivet! Vi oplever alle kortere e…

gDownload artiklen

a2018

Tema: Arbejdsmiljø

En kærlighed der kræver pleje

Lone er som leder altid på udkig efter måder, hvorpå hun kan give sine medarbejdere de bedst mulige redskaber til at udføre deres arbejde. Enhver god leder bekymrer sig om sine …

gDownload artiklen

a2017

Tema: Arbejdsmiljø

Opbygning af robuste fællesskaber gennem mindfuldness

I de senere år har der i pædagogiske sammenhænge og i samfundet i øvrigt været øget fokus på mental sundhed og sundhedsfremme. Stress betegnes som den nye folkesygdom, og inden …

gDownload artiklen

a2017

Tema: Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø i praksis

Smil, fart over feltet, kommunikation og mange bolde i luften karakteriserer Anne Berggren, ergoterapeut, arbejdsmiljørepræsentant, ass. arbejdsmiljølederleder og medlem af…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Arbejdsmiljø

Hvordan kan mindfulness forstås og bruges?

Mindfulness er et begreb, der bliver anvendt i stadig større stil. Dog synes forståelsen af hvad mindfulness egentlig er og på hvilke måder, det kan anvendes, stadig at være ukl…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Arbejdsmiljø

Kernen og masken

Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk eller den k…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Arbejdsmiljø

Tro mod sig selv

Marianne Troll, en empatisk, lyttende og nærværende  stedfortræder i en boenhed for døvblinde udviklingshæmmede. For at være en god leder skal man være tydelig i adfær…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Arbejdsmiljø

Værdibaseret ledelse

Værdier drejer sig om begrundelserne for vore handlinger og for dét, vi foretrækker. Værdier danner udgangspunkt for de mål, som vi stiller os som individer og som institutioner…

gDownload artiklen

a2013

Tema: Arbejdsmiljø