Events

Tegn-Til-Tale i et integrativt neuropædagogisk perspektiv

På dette kursus får du en indføring i Tegn-Til-Tale (TTT) i et integrativt neuropædagogisk perspektiv. Arbejder du med borgere, der er nonverbale, med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver det øget livskvalitet for borgeren at støtte kommunikationen med visuelle elementer fra Tegn-Til-Tale.  Tegn-Til-Tale handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

gSkanderborg

aDato 1. december 2022 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 1.600,-