Events

Seksualitet og intellektuel funktionsnedsættelse

På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for begrebet seksualitet i forhold til mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser (betegnelsen iht. ICD11). Der gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde, og du vil efterfølgende være bedre rustet til at kunne yde støtte og vejledning i tilknytning til emnet. Mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse har ifølge Serviceloven ret til støtte og kompensation ud fra en individuel vurdering af deres behov. Et af disse behov kan være støtte ift. seksualitet. Det kan være et følsomt emne for både borger og fagpersoner, og blufærdighed, personlige normer og værdier, manglende viden eller erfaring i at samtale om emnet kan stå i vejen for, at borgerens behov også tilgodeses på dette område. Deltagerne bliver på kurset undervist ud fra en intergrativ neuropædagogisk tilgang med henblik på at forstå og arbejde pædagogisk med seksualitet ift. mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse.

gSkanderborg

a 22. september 2022 • kl. 9.00-15.00

dPris kr.1.600,-

Seksualitet

Arbejder du med mennesker, der har brug for råd, støtte og vejledning i forhold til seksualitet? Vi kan have en tendens til først at forholde os til borgerens seksualitet, når vi oplever den på en uhensigtsmæssig måde. Og måske er det netop, fordi det ikke er blevet behandlet seriøst tidligere, at borgeren finder sin egen -  og måske grænseoverskridende udtryksform. Det kan være et følsomt emne for både borger og fagpersoner. Blufærdighed, personlige normer og værdier, manglende viden eller erfaring i at samtale om emnet kan stå i vejen for, at borgerens behov tilgodeses på dette område.

gSkanderborg

a 12.-13. december 2022 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.600,-