Events

Neuropædagogik

Hvad er integrativ neuropædagogik – og hvordan kan neuropædagogikken hjælpe os med at forstå det hele menneske? Hvordan skaber du de bedste forudsætninger for at understøtte livskvalitet og trivsel hos børn, unge og voksne med intellektuel funktionsnedsættelse? Hvordan påvirker og påvirkes du i din faglighed?

gSkanderborg

a22.-23. august 2022 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.600,-

Introduktion til integrativ neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens. Du introduceres kort til en lang række emner, som er knyttet til den kognitive pyramide samt neuroaffektiv udvikling, sanseintegration, og du får viden til at forstå borgerens situation. Den integrative neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

gSkanderborg

a7.-8. november 2022 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.100,-

Neuropædagogik

Hvad er integrativ neuropædagogik – og hvordan kan neuropædagogikken hjælpe os med at forstå det hele menneske? Hvordan skaber du de bedste forudsætninger for at understøtte livskvalitet og trivsel hos børn, unge og voksne med intellektuel funktionsnedsættelse? Hvordan påvirker og påvirkes du i din faglighed?

gSkanderborg

a16.-17. januar 2023 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.600,-