Events

Udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi og supervision

På dette 12 timers kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi og supervision i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset henvender sig primært til psykologer og psykoterapeuter, der arbejder i direkte samspil med personale til og borgere med funktionsnedsættelse. Du vil lære om, hvilke konkrete faktorer der har betydning for evnen til at kunne regulere følelser, og den betydning det har for det psykoterapeutiske arbejde og supervision i arbejdet med funktionsnedsættelse. Du vil introduceres for, hvordan supervisionsrummet og terapeutisk indsats kan tage afsæt i den enkelte borgers tilpasningsreaktioner (reaktioner på borgerens omstændigheder) og udviklingsalder (frem for kronologisk alder.

gSkanderborg

a8.–9. december 2020 • kl. 9.00-16.00

dPris kr. 3.100,-