Events

Udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi

- tilpas psykoterapi og supervision til udviklingsniveau og akutte reaktioner På dette 12 timers kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi og supervision i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset henvender sig primært til psykologer og psykoterapeuter, der arbejder i direkte samspil med personale til og borgere med funktionsnedsættelse. Hvad har betydning for menneskets udvikling og evne til at regulere følelser? Hvilken betydning har det for det psykoterapeutiske arbejde og supervision i arbejdet med funktionsnedsættelse? Og hvordan kan man bruge og passe på sig selv i det terapeutiske eller pædagogiske arbejde? På kurset vil du blive introduceret til, hvordan du kan skræddersy og tilpasse psykoterapi og supervision til det enkelte menneskes udviklingsniveau og reaktioner på sine omstændigheder.

gVISS, Landsyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg

a14.–15. december 2021 • kl. 9.00-16.00

dPris kr. 3.100,-