Events

Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik

På dette kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelser. Du vil lære om, hvilke konkrete faktorer der har betydning for evnen til at kunne regulere følelser med særligt fokus på betydningen af den pædagogiske relation. Du vil introduceres for, hvordan den pædagogiske indsats kan tilpasses den enkelte borgers tilpasningsreaktioner (reaktioner på borgerens omstændigheder) og udviklingsalder (frem for kronologisk alder).

gSkanderborg

a10.–11. november 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.100,-

Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik

- tilpas pædagogik til udviklingsniveau og akutte reaktioner På dette kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset henvender sig primært til pædagoger, som i hverdagen arbejder med mennesker udsat for eksempelvis traumer, omsorgssvigt eller med udviklingshæmning. Hvad har betydning for menneskets udvikling og evne til at regulere følelser? Hvilken rolle spiller den pædagogiske relation? Og hvordan kan man bruge og passe på sig selv i det pædagogiske arbejde? På kurset vil du blive introduceret til, hvordan du kan skræddersy og tilpasse den pædagogiske indsats til det enkelte menneskes udviklingsniveau og reaktioner på sine omstændigheder.

gSkanderborg

a16.–17. november 2021 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.100,-