Events

Selvregulering og eksekutive funktioner

På dette kursus får du indsigt i betydningen af velfungerende eksekutive funktioner for selvregulering hos borgere med nedsat funktionsevne. Vores samfund er i dag præget af stor kompleksitet, og dette øger nødvendigheden af at have velfungerende eksekutive funktioner. Eksekutive vanskeligheder kan være både generelle og mere specifikke. Uanset graden af vanskeligheder kan det påvirke en borgers hverdag markant. Eksekutive vanskeligheder er svære at få øje på. Ofte misforstås symptomerne og kategoriseres som andre tilstande, som fx nedsat kognitivt funktionsniveau, angst, depression, tvangspræget adfærd og misbrug. På kurset får du redskaber til at identificere symptomer på eksekutive vanskeligheder.

gSkanderborg

a30. oktober 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-