Events

Seksualitet og udviklingshæmning

På dette kursus får du råd og vejledning om, hvordan du kan håndtere og kommunikere med mennesker med kognitive og psykiske udfordringer, der også har en seksualitet og seksuelle behov, som de måske ikke selv kan forløse, eller som kommer til udtryk på en uhensigtsmæssig måde. Noget af det, der forventes af dig er, at du viser respekt, tolerance, empati og omsorg i samspilsrelationer. Men hvordan gør man så lige det, når det drejer som om andre menneskers seksualitet? Hvilke udfordringer skaber det fagligt og personligt? Hvad har du pligt til, hvad er forbudt, hvad er dine rettigheder? Og sidst, men ikke mindst, hvordan griber du det an i praksis? Det er nogle af de spørgsmål vi vil søge svar på – så du er bedre klædt på til at håndtere borgernes seksualitet på en måde, der tager vare på både dem og dig.

gSkanderborg

a 4. april 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr.1.550,-