Events

Ritualiserede kommunikative samspil

Kurset ”Musik som meningsfulde fællesskaber” bliver i 2020 til ”Ritualiserede kommunikative samspil”. Kurset har stort set det samme indhold, men det er blevet strammet op med en aktivitetsoversigt og nogle nye begreber, bl.a. ritualiserede kommunikative samspil. Det nye er også, at der vil være en tydeligere overordnet struktur på kursets indhold og på de aktiviteter, der præsenteres, og at hver aktivitet uddybes med en snak om, hvad der specifikt kan iagttages og trænes.  

gSkanderborg

aDato 16. april 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 1.580,-