Events

Relationsforstyrrelser og udviklingshæmning

På dette kursus får du en teoretisk indføring i området neuroaffektiv udvikling. Samtidig får du praktiske anvisninger til, hvordan det er muligt at støtte en borger med udviklingshæmning og relationsforstyrrelser, og hvordan du kan håndtere de konflikter og dilemmaer, der kan opstå i arbejdet. Mange mennesker med udviklingshæmning viser tegn på relationsforstyrrelser, der kan komme til udtryk gennem et ureguleret følelsessystem og problemskabende adfærd af forskellig art. Dette kan skyldes forskellige former for svigt tidligere i livet. De tidlige erfaringer præger udviklingen både på et psykologisk og neurofysiologisk niveau, hvilket er med til at skabe fundamentet for de senere mellemmenneskelige relationer. 

gSkanderborg

a1. november 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-