Events

Seksualitet og udviklingshæmning

På dette kursus får du råd og vejledning om, hvordan du kan håndtere og kommunikere med mennesker med kognitive og psykiske udfordringer, der også har en seksualitet og seksuelle behov, som de måske ikke selv kan forløse, eller som kommer til udtryk på en uhensigtsmæssig måde. Noget af det, der forventes af dig er, at du viser respekt, tolerance, empati og omsorg i samspilsrelationer. Men hvordan gør man så lige det, når det drejer som om andre menneskers seksualitet? Hvilke udfordringer skaber det fagligt og personligt? Hvad har du pligt til, hvad er forbudt, hvad er dine rettigheder? Og sidst, men ikke mindst, hvordan griber du det an i praksis? Det er nogle af de spørgsmål vi vil søge svar på – så du er bedre klædt på til at håndtere borgernes seksualitet på en måde, der tager vare på både dem og dig.

gSkanderborg

a 23. august 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr.1.550,-

Robusthed og sensitivitet

På dette kursus får du redskaber til at arbejde med robusthed og sensitivitet. Robusthed skal ikke betragtes som det modsatte af sensitivitet eller kontakt til egen skrøbelighed. Sensitiv kontakt og nærvær i relationen er derimod en forudsætning for psykisk robusthed og godt pædagogisk relationsarbejde. På kurset lærer du om, hvordan sensitivitet og robusthed bevidst kan opøves og trænes.

gHvidovre

a11. oktober 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.780,-

Grundlæggende medicinkursus

På dette kursus får du, som ikke har de dertil autoriserede uddannelser, en nødvendig viden og dermed sikkerhed i medicindispensering og medicinadministration. På kurset gennemgår vi, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt vigtigheden af og ansvarligheden i at kunne observere såvel virkning som eventuelle bivirkninger. Hvis du har psykiatriske spørgsmål eller særlige spørgsmål til medicin i forbindelse med en borger, kan du få dem besvaret på kurset, ligesom du med fordel kan medbringe medicinlister på den medicin, der bruges i din enhed. Det er med til at sikre, at du det bedste udbytte af gennemgangen på kurset. 

gSkanderborg

a12.-13. november 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 3.410,-