Events

Praksisnær medicinhåndtering

På dette kursus får du, som ikke har en autoriseret uddannelse, en grundlæggende viden, som giver større medicinforståelse og dermed sikkerhed i forhold til medicinhåndtering. På kurset gennemgår vi, hvordan gældende lovgivning kan forstås i forhold til praksis, og du får viden om ansvar og roller i forhold til medicinhåndtering. Du vil desuden blive bekendt med de lovgivningsmæssige krav til medicinhåndtering og medicingivning samt få forslag til praksisnær systematik og metode. Endelig vil du få viden om, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt viden om medicintyper og dispenseringsformer. Når kurset er afsluttet, kan du anvende din nye viden og derigennem øge sikkerheden i både medicinhåndtering, medicingivning og sundhedsfagligt systematik. 

gSkanderborg

a20. og 21. april 2022 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.100,-